Kobiety coraz lepiej oceniają równouprawnienie na rynku pracy, ale wciąż obserwują na nim wiele nierówności.Według 60% Polek badanych przez Pracuj.pl są one w znacznie lepszej sytuacji zawodowej, niż 10 lat temu.

Jednocześnie aż 7 na 10 zauważa, że wciąż nie mają równych szans na rynku pracy, co mężczyźni. Co więcej, pandemia koronawirusa spowodowała dodatkowe trudności zawodowe dla wielu kobiet będących matkami – stawiając przed nimi kolejną barierę w rozwoju kariery.

Kobiety: wyzwania i aspiracje

Tylko w latach 1950-2016 udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych w Polsce wzrosła z 31 do 49%. W ostatniej dekadzie przemiany na rynku pracy dodatkowo przyspieszyły. Kolejne firmy podejmują odważne kroki dotyczące równości płac między płciami, parytety w zarządach czy szkolenia dedykowane dla kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn. Pozytywne zmiany potwierdzają badania przeprowadzone wśród użytkowniczek Pracuj.pl. 61% pań uważa, że sytuacja zawodowa kobiet w Polsce jest obecnie lepsza, niż 10 lat temu.

Photo by Arnel Hasanovic on Unsplash

Szanse równiejsze, ale nie równe

Jak wykazały wyniki badania, ogólna poprawa sytuacji zawodowej kobiet nie wpływa w ich oczach na negatywną ocenę ich sytuacji w kluczowych aspektach kariery. Aż 7 na 10 badanych uważa, że nadal nie mają równych szans w życiu zawodowym, co mężczyźni. O równouprawnieniu na rynku przekonana jest mniej, niż co piąta respondentka (19%). Podobnie jest w wypadku wpływu płci pracownika na wysokość wynagrodzenia – dostrzega go w Polsce 69% pań, a o równouprawnieniu przekonane jest 22%. Większość badanych Polek (60%) uważa, że mężczyźni są inaczej traktowani, gdy starają się o awanse.
Jak podkreśla Konstancja Zyzik, ekspertka Grupy Pracuj zmiany mentalne i społeczne, które obserwowane były w ostatnich latach, do świata pracy i biznesu wciąż przedostają się pewnym opóźnieniem. Polki wciąż muszą mierzyć się z nierównościami w obszarze płac czy awansów.

Wsparcie mile widziane

Polki w większości przypadków odnoszą się pozytywnie do różnorodnych form wsparcia ich karier, wykorzystywanych na rynku pracy. Największym uznaniem badanych cieszą się gwarancje równych zarobków na dwóch równoważnych stanowiskach niezależnie od płci, regulowane odgórnie przez firmę. Pozytywnie postrzega je aż 83% respondentek, a przeciwnych jest im tylko co dziesiąta (9%). Dużym uznaniem badanych cieszą się także formy wsparcia dedykowane dla matek. 80% respondentek docenia umożliwianie kobietom wychowującym dzieci układania elastycznego grafiku pracy a 76% – oferowanie im dodatkowego wsparcia – np. pracy zdalnej czy dedykowanych benefitów pozapłacowych.

Photo by Marten Bjork on Unsplash

Parytety budzą emocje

W opiniach użytkowniczek Pracuj.pl odbijają się wyraźnie głośne dyskusje związane z kwestiami równouprawnienia. Polki są podzielone np. w ocenie wyznaczania odgórnie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. To działanie firm postrzega pozytywnie 51% respondentek, negatywnie – 20%, a aż 28% jest wobec niego obojętnych. Jeszcze mniej (43%) popiera parytety płci podczas rekrutacji.
Warto zauważyć, że badane Polki dość zgodnie popierają natomiast szkolenia w zawodach, w których większość pracowników stanowią mężczyźni (71%). Istotny wpływ na ten stan rzeczy mogą mieć wysokie lub stale rosnące płace w specjalizacjach postrzeganych potocznie jako „męskie”. Dotyczy to nie tylko w branży IT, ale choćby m.in. specjalistów Business Intelligence, budownictwa czy wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

Płeć stanowiska jest bez znaczenia?

Zdecydowanie mniej wyraźne emocje budzi wśród badanych Polek nazewnictwo stanowisk zawodowych. Jednak jest ono jednym z tematów regularnie wracających w dyskusjach o równouprawnieniu w miejscu pracy. Aż 7 na 10 respondentek nie przykłada wagi do tego, czy pełnione przez nie stanowisko będzie miało formę męską (np. „specjalista”, „kierownik”) czy żeńską (np. „specjalistka”, „kierowniczka”). Co interesujące, 14% badanych pań mając wybór wybrałoby nazwę charakterystyczną dla mężczyzn, a tylko 15% – dla kobiet.

Długa droga do sukcesu

Opinie respondentek badania pokazują dość surową ocenę równouprawnienia na rynku pracy ze strony Polek. Z drugiej zaś strony – ich otwartość na różne formy wsparcia. W tych wyzwaniach nie są jednak osamotnione. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego, całkowite zamknięcie luki między płciami (m.in. w obszarach ekonomii, edukacji, zdrowia i reprezentacji politycznej) przy obecnej dynamice zmian zajmie ponad 99 lat.

 

Źródło: pracuj.pl