fbpx

Dołącz do nas:

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Ze względu na zmiany przepisów europejskich o ochronie danych osobowych – od 25 maja 2018r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej „RODO”] – prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danym osobowych: adresu e-mail, w której znajdą Państwo informacje o tym co nowe przepisy zmieniają, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi (jako danymi osobowymi użytkowników serwisu Better-Side.com) – w jaki sposób są chronione oraz o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Serwis BetterSide.pl, którego administratorem jest firma Magdalena Szmidt z siedzibą przy ul. J. Sułkowskiego 9, 05-820 w Piastowie, posługująca się numerem NIP: 534 241 05 83, REGON: 368559127 zwana dalej „Administratorem” przetwarzają Pani/Pana dane osobowe: adres e-mail. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem pisemnie (na w/ adres ich siedziby), lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@magdalenaszmidt.com.

Administrator przetwarza Pani/Pana adres e-mail w celu przesyłania Pani/Panu newslettera, za Pani/Pana zgodą wyrażoną poprzez zapisanie się na listę subskrybentów danego newslettera i podanie adresu e-mail do jego wysyłki. Podanie przez Panią/Pana adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do dostarczania newslettera.

Pani/Pana adres e-mail będzie przetwarzany przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie w powyższym celu. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, albo zmienić adres e-mail, na który mam być wysyłany newsletter, klikając w odpowiedni link w komunikacie „ Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych ” zamieszczonym na końcu każdego newslettera.

Pani/Pana adres e-mail może zostać przez Administratora udostępniony wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorów w zakresie realizacji wysyłki newslettera, np. firmie GetResponse sp. z o.o. w Gdańsku. Pani/Pana adres e-mail nie będzie przekazywany żadnym innym administratorom danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail przez Administratora ma Pani/Pan prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych:

– żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

– żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”);

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.