Nie ma wątpliwości, że narodziny dziecka zmieniają nie tylko naszą codzienność, lecz także sferę zawodową. To właśnie wtedy najsilniej mierzymy się z wyzwaniami dotyczącymi łączenia pracy i życia prywatnego.

Ciekawy raport „Rodzice w pracy” przedstawia sytuację polskich pracujących matek i ojców. Obraz wyłaniający się z raportu pokazuje zarówno aspiracje i chęci, jak i obawy oraz trudności dotykające młodych rodziców. Z jednej strony chcą się rozwijać zawodowo, a z drugiej – boją się powrotu na rynek pracy po przerwie poświęconej na wychowanie dziecka.

Polka na urlopie macierzyńskim

W przypadku większości matek pierwszy okres życia dziecka oznacza od kilku do kilkunastu miesięcy przerwy w aktywności zawodowej. Ojcowie decydują się na tak długie przerwy znacznie rzadziej. Podczas urlopu większość matek stara się wykorzystać dodatkowy czas na rozwój osobisty.

W końcu jednak przychodzi czas na powrót do życia zawodowego. Najczęstszą motywacją do podjęcia tej decyzji jest sytuacja finansowa oraz chęć dalszego rozwoju zawodowego. Pracujące Polki objęte badaniem wiążą z powrotem do pracy zarówno duże nadzieje, jak i spore obawy. Głównym towarzyszącym im uczuciem jest niepewność oraz strach przed wyzwaniami zawodowymi. Niewiele mniej z nich jednak odczuwa radość i ekscytację.

Photo by Leonard Beck on Unsplash

Jakiej sytuacji oczekują Polki po powrocie na rynek pracy?

Jak pokazują wyniki badań ich obawy i nadzieje są bardzo różnorodne. Kobiety bardziej niż zmiany stanowiska lub zakresu obowiązków obawiają się trudności związanych z wdrożeniem się po nieobecności oraz jakości swojej pracy. Wiele z nich cieszy się równocześnie perspektywą powrotu na ścieżkę kariery.
Niepokojącym akcentem jest fakt, że mimo praw przysługujących matkom na urlopie macierzyńskim blisko co trzecia badana obawia się, że po powrocie zmieni się zakres ich obowiązków lub stanowisko.

Co na nas czeka po powrocie na stale zmieniający się polski rynek pracy?

Kobiety najczęściej decydują się na powrót do tego samego pracodawcy na dawne stanowisko. Szczególnie często na ten krok decydują się kobiety w starszych grupach wiekowych. Matkom w związku z ich sytuacją rodzinną przysługują dodatkowe prawa, ale większość z nich nie decyduje się na ich wykorzystanie.

Photo by John-Mark Smith on Unsplash

Czy Polki czują wsparcie pracodawcy w łączeniu życia prywatnego z zawodowym?

Zdania wśród nich są podzielone. Co trzecia pytana kobieta nie zgadza się z tezą, że jej firma wspiera ją w zachowaniu równowagi, jednak tylko nieco mniej odczuwa takie wsparcie. Optymizmem może napawać fakt, że blisko połowa respondentek nie odczuwała trudności związanych z powrotem na rynek pracy. Polki dostrzegają także, że kompetencje zdobywane w związku z obowiązkami rodzica (organizacja czasu, wielozadaniowość) są dla nich przydatne przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Benefity – oczekiwania a rzeczywistość

Benefitami, które pracodawcy najczęściej oferują pracownikom, są m.in. elastyczny czas pracy, dodatkowe urlopy, możliwość pracy zdalnej oraz okazjonalne prezenty dla rodziców. Natomiast sami rodzice coraz częściej wyrażają zainteresowanie innymi świadczeniami, m.in. żłobkiem i przedszkolem w miejscu pracy.

Rodzice jako najczęściej otrzymywane od pracodawców benefity dedykowane osobom posiadającym dzieci wymieniają elastyczny czas pracy, prawo do dodatkowego urlopu, prawo do pracy zdalnej oraz okazjonalne paczki z prezentami, a także opiekę medyczną dla dzieci. Warto zauważyć, że 5 najbardziej pożądanych przez pytanych rodziców benefitów jest zapewnianych przez co najwyżej 20% firm zatrudniających ojców i matki.

Trzy wnioski

Jak podsumowuje Violetta Rymaszewicz, Konsultant ds. Strategicznego HR w Pracuj.pl: Moim zdaniem trzy wnioski z badania „Rodzice w pracy” są szczególnie ważne. Z badań wynika, że w odczuciu aktywnych zawodowo matek małych dzieci, nie wszyscy pracodawcy ułatwiają godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych. Drugi wniosek podkreśla, że większość badanych kobiet nie skorzystała z udogodnień i benefitów po powrocie do pracy. Trzecim wskazaniem jest rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami rodziców a benefitami rodzicielskimi, które oferują pracodawcy.

Źródło: pracuj.pl

Title photo by Alyssa Stevenson on Unsplash