W czasie izolacji rynek pracy zmienił się, a podejście do procesów zachodzących wewnątrz firm ewoluowało. Pracownik i jego potrzeby wciąż mocno stoją na pierwszym miejscu. Przyjrzeliśmy się ustaleniom ekspertów z Pracuj.pl i sprawdziliśmy czego obecnie poszukujemy na rynku pracy? Co jest dla nas ważne i czego oczekujemy od nowoczesnej organizacji? Czy onboarding w dobie pracy zdalnej spełnia swoje zadanie?

Wirtualny onboarding

Zmiany na rynku pracy i w podejściu do pracowników zaszły nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Według najnowszych badań 33% specjalistów Learning&Development uważa, że wirtualny onboarding to kwestia priorytetowa. Zmienne warunki panujące na rynku pracy wymusiły na działach HR wzmocnienie umiejętności dokonywania właściwego osądu i wsłuchiwania się w potrzeby pracownika. Czy to jednak oznacza, że poszukiwanie pracy jest łatwiejsze? Czy digitalizacja procesów wewnątrz firm, takich jak onboarding, przynosi oczekiwane rezultaty?

Łatwy dostęp do informacji i płynna komunikacja

Wraz z początkiem pandemii brak sprawdzonej i prawidłowo przekazanej informacji przyczynił się do pogorszenia nastrojów pracowników, a także do pogłębienia poczucia zagrożenia. Dobrze prowadzona komunikacja stała się podstawą kultury organizacyjnej firm. Choć wielu liderów uważa, że właściwie przekazuje zespołowi najważniejsze informacje, nowoczesne organizacje zaczęły zastanawiać się, czy  dostęp do nich jest wystarczający.

Skuteczna komunikacja wymusza dopasowanie treści do formy przekazu. Komunikat słowny bywa ulotny, a wiadomość mailowa może zostać przeoczona lub zaginąć w otchłani innych maili, które przychodzą do nas każdego dnia. Coraz więcej form znalazło, więc złoty środek, który umożliwia bieżącą wymianę treści i ogłoszeń, a także zadawanie pytań.

Platformy informacyjne archiwizują poprzednie komunikaty, zapewniając swobodny powrót w dowolnym momencie. Warto, więc podczas rozmowy rekrutacyjnej dopytać, jak odbywa się komunikacja wewnętrzna z pracownikami oraz czy firma posiada zdigitalizowane procesy. Wirtualne środowisko w miejscu pracy umożliwia sprawną wymianę informacji, ale także doświadczeń i pasji. Ponadto pozwala lepiej poznać współpracowników.

Nowoczesna organizacja a kontakty ze współpracownikami

Wiele firm funkcjonuje w bliskiej krajom anglosaskim kulturze bezpośredniości zwracania się do siebie po imieniu. Warto zastanowić się, czy mówienie do siebie per „Ty” nie jest sztucznym tworzeniem społeczności, a także na tym, czy realnie przekłada się na budowanie relacji? Czy taka forma komunikacja odpowiada nam, czy może tworzy ułudę nieistniejącej relacji? 

Komfortowe miejsce pracy

Swobodny dostęp do kadry zarządzającej i chęć poznania pracowników to sposób na stworzenie komfortowego miejsca pracy. Poczucie przynależności do społeczności firmowej poprawia samopoczucie pracownika, wzmacnia zaangażowanie, umacnia więzi, ale także korzystnie działa na wizerunek firmy.

Warto zauważyć, że już nie karta sportowa stanowi najpopularniejszy i najchętniej wybierany benefit pozapłacowy. Pandemia brutalnie odkryła potrzebę zaopiekowania się zespołem od strony psychologicznej. W dobie izolacji coraz więcej osób zmagało się z problemami natury mentalnej i poszukiwało specjalistycznej pomocy.

Jak wynika z raportu ZUS „Absencja chorobowa w 2020 r.” w ubiegłym roku wystawionych zostało 1,5 mln zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę 27,7 mln dni z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W porównaniu z 2019 rokiem zanotowano wzrost o ponad 25% zwolnień. Kultura nowoczesnej organizacji powinna szczególną uwagę przywiązuje do kompleksowego zabezpieczenia zdrowia pracowników. Warto zauważyć, że ponad 80% zatrudnionych uważa, że pracodawca powinien zadbać o ich zdrowie psychiczne.

Podsumowując, jeśli jesteś na etapie poszukiwania nowej pracy, to warto zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami i skonfrontować je z obecnie panującymi trendami na rynku pracy. 

źródło: mat. prasowe Pracuj.pl | Photo by Icons8 Team on Unsplash

Zainteresował Cię ten artykuł? Przeczytaj inne podobne artykuły, które wybraliśmy specjalnie dla Ciebie:

Magdalena Szmidt marketing copywriting