Czy praca zdalna ma tylko plusy? Co zyskują, a co tracą pracownicy, decydując się na wykonywanie pracy zdalnie lub hybrydowo? Przedstawiamy wyniki badania, w którym Polacy pracujący poza biurem opowiedzieli o zaletach i wadach tej sytuacji. Warto zapoznać się z nimi, aby móc zrozumieć kolegów ekstrawertyków, bądź introwertyków, z którymi na co dzień pracujemy.

Na początku warto podkreślić, że aż 52% badanych respondentów jest bardziej efektywnych podczas pracy z domu. Jednocześnie jednak 42% zdarza się odczuwać w tym czasie samotność i tęsknotę za wspólną pracą “na żywo” w zespole.

Zalety pracy zdalnej i hybrydowej

Z badania przygotowanego i zorganizowanego przez ekspertów Pracuj.pl, Polacy, którzy poznali smak pracy zdalnej i hybrydowej, w IV kwartale 2021 woleli wykonywać obowiązki zawodowe w miejscu, które sami wybiorą, czyli najczęściej w domu. W tych modelach zadania wykonywało aż 35% respondentów uczestniczących w pomiarze. Tylko co dziesiąty respondent, realizujący wówczas zadania zdalnie lub hybrydowo, chciał wracać po pandemii do pracy w pełni stacjonarnej. 
praca zdalna a prac a hybrydowa

Niewątpliwie praca zdalna i hybrydowa stały się preferowaną formą dla znaczącej części pracowników. Na jakie ich zalety najczęściej zwracają uwagę osoby wykonujące obowiązki w tych modelach? Aż 64% respondentów uważa, że wiążą się one z oszczędnością czasu poświęcanego na dojazdy do pracy. Na drugim miejscu listy zalet znalazły się oszczędności na wydatkach, np. na paliwie (42%). Trzecim najważniejszym elementem okazała się możliwość wykonywania obowiązków w elastycznych godzinach pracy (35%), co może być szczególnie istotne np. w wypadku rodziców.

 

Natomiast aż jedna czwarta badanych wskazała kolejno trzy zalety tego modelu: większą efektywność, samodzielną aranżację stanowiska oraz możliwość skupienia się na zadaniach. Ponad połowa badanych zgodziła się, że praca zdalna i hybrydowa pozwala im bardziej się skoncentrować na zadaniach i są bardziej efektywni, niż gdy wykonują obowiązki zawodowe w siedzibie firmy.

Warto zauważyć, że więcej niż połowa badanych uważa też, że pracownicy z mniejszych miejscowości mają obecnie większy dostęp do różnorodnych ofert pracy. Dotyczy to także firm spoza swojej lokalizacji. Pokazuje to, z jak dużą szansą na rozwój karier mieszkańców małych ośrodków wiąże się możliwość pracy z domu.

Kobiety a mężczyźni o zaletach pracy w domu

Warto zauważyć różnice między respondentami różnych płci. Oszczędność na dojazdach była szczególnie istotna dla kobiet (69% badanych pań i 60% panów). Natomiast panie nieco rzadziej od mężczyzn uważały za zaletę możliwość mocniejszego skupienia się na wykonywanych zadaniach (22% kobiet i 27% panów). Obie kwestie mogą wynikać z większego obciążenia obowiązkami rodzinnymi matek podczas pracy zdalnej. Dlatego z jednej strony rzeczywiście tracą mniej cennego czasu na dojazdy, ale z drugiej – rzadziej dostrzegają spadek liczby elementów rozpraszających ich podczas pracy.  

Praca zdalna a relacje

Jak wynika z badania, nawet praca zdalna i hybrydowa mają swoje wady. Badani wymieniają przede wszystkim zatarcie granicy między życiem zawodowym a prywatnym. Ponadto konieczność korzystania z prywatnej przestrzeni w celach zawodowych. Tylko 24% najmłodszych badanych w wieku 18-24 lata uznało za wadę trudność z oddzieleniem czasu prywatnego i zawodowego.

praca zdalna a praca hybrydowaKolejną wymienianą wadą są rzadsze kontakty bezpośrednie ze współpracownikami. Na ten minus wskazało 37% respondentów i najczęściej są to panie. Wskazuje to na nieco większą wagę przykładaną przez respondentki do relacji w pracy. Pogłębione pytania badaczy wskazują jednak na fakt, że osłabienie relacji międzyludzkich w pracy zdalnej to kwestia dotykająca szerokiego grona pracowników. Relacje międzyludzkie są rzadsze, krótsze i często mniej otwarte niż wcześniej.

Podsumowując wyniki badania „Polacy w nowym środowisku pracy” bilans korzyści i strat pracy w nowym modelu jest dodatni. Większość badanych  nie wyobraża sobie przyszłości bez nowych modeli pracy. Zwłaszcza osoby, które już pracują lub pracowały w tej formie. Tylko 9% z nich chciałoby po opanowaniu pandemii wrócić na pełen etat do biura.

Warto zauważyć, że możliwości aplikowania na stanowiska zdalne lub hybrydowe jest coraz więcej. Według analityków Pracuj.pl, aż 17% wszystkich ofert opublikowanych w 2021 roku w serwisie dotyczyło pracy zdalnej. To trzykrotnie więcej, niż jeszcze rok wcześniej. Wdrożenie pracy zdalnej wymaga często przygotowania, odpowiednich warunków i zmian w domowym życiu. Niemniej są to inwestycje, które pomogą w organizacji życia zawodowego dziś i w przyszłości.

źródło: mat. prasowe Pracuj.pl | Photo by manny PANTOJA on Unsplash

Magdalena Szmidt marketing copywriting