Niepewność i związane z tym poczucie utraty kontroli, wynikające z przedłużającej się pandemii, wywołują stan ciągłego stresu. Może on wpływać na samopoczucie pracowników oraz ich efektywność w pracy. Coraz więcej pracodawców dostrzega ten problem rozumiejąc, że troska o dobrostan psychiczny i fizyczny pracowników to nie przejaw fanaberii, a odpowiedzialności.

Badania pokazują, że aż 67% międzynarodowych firm planuje zwiększyć zakres programów wellbeing. Takie działania obejmują m.in. zarządzanie stresem, promocję aktywności fizycznej, zdrowego odżywania czy wspieranie pozazawodowej integracji pracowników. W zgodzie z tym zjawiskiem jest również fakt, że coraz więcej pracodawców w Polsce „odmraża” karty sportowe przyznane w ramach benefitów pracowniczych. W lipcu liczba aktywowanych kart MultiSport wzrosła o 42% wobec końca czerwca br.

Pandemia a stres

Trwająca pandemia może pogarszać stan zdrowia Polaków na przynajmniej dwóch poziomach. Bezpośrednio będąc źródłem dystresu, czyli negatywnie postrzeganego stresu oraz pośrednio, jeszcze bardziej zmniejszając naszą aktywność fizyczną, a w konsekwencji ograniczając skuteczność w radzeniu sobie z napięciem i pogarszając stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Tworzy się błędne koło – analizuje sytuację Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia.
W związku z zasięgiem pandemii problem zwiększonego stresu jest globalnym zjawiskiem, dostrzeganym przez firmy na całym świecie. Na dłuższą metę problemy pracowników stają się problemami pracodawców. Aż 51% firm przewiduje, że pandemia wpłynie negatywnie na efektywność pracy zatrudnianych osób. Jednocześnie 61% badanych firm spodziewa się negatywnego wpływu pandemii na dobrostan pracowników. W efekcie zdecydowana większość, 67% pracodawców, ma w planach zwiększenie zaangażowania w programy wellbeing i benefity pracownicze. Uwaga ma być skierowana zwłaszcza na zdrowie psychiczne oraz zarządzanie stresem.

Aktywność fizyczna a nastrój

Bez względu na to, czy model pracy zdalnej stwarzał trudności, czy też dobrze sprawdził się w danej organizacji, przebywanie w domu przez długi czas jest ogromnym wyzwaniem dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Nasza rzeczywistość wymaga aktualnie ogromnej zdolności do szybkiego przystosowywania się. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ważny dla zdrowia psychicznego jest regularny ruch. Powszechne jest przekonanie, że aktywność fizyczna poprawia nastrój za sprawą endorfin. W rzeczywistości zawdzięczamy jej znacznie więcej – przekonuje psycholog.

Duże badanie amerykańskie „The National Study od Daily Experiences” monitorowało aktywność fizyczną i nastrój ponad dwóch tysięcy osób dorosłych. Uczestnicy co wieczór byli pytani o najbardziej stresujące zdarzenie jakie spotkało ich w ciągu dnia. W dni, w które byli aktywni, stresujące zdarzenia takie jak nieprzyjemna sytuacja w pracy czy opiekowanie się bliską, chorą osobą, były mniej obciążające dla psychicznego dobrostanu.

Wsparcie pracodawcy a powrót do aktywności fizycznej

Wiele wskazuje na to, że firmy w Polsce dostrzegają te zależności i korzyści wynikające z aktywności sportowej, zwłaszcza teraz, gdy wiele osób odczuwa zwiększone napięcie związane z sytuacją pandemii.
Od drugiej połowy czerwca obserwujemy postępujący wzrost aktywności użytkowników programu MultiSport. Z początkiem lipca odsetek „odmrożonych” kart sportowych wzrósł o ponad 42% wobec czerwca. To oznacza, że około 710 tysięcy osób postanowiło wrócić do sportu i regularnych treningów, a pracodawcy ich w tym wspierają.

Wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne w Polsce (jak kluby fitness, siłownie, szkoły tańca) podlegają tym samym, podwyższonym normom sanitarnym. Obowiązuje w nich m.in. konieczność zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz wykorzystywanego sprzętu sportowego. W klubach można korzystać z przebieralni, toalet czy pryszniców i, zgodnie z wytycznymi GIS, nie ma konieczności ćwiczenia w maskach.

Źródło: benefitsystems.pl

Photos: pixabay