Pod koniec kwietnia większość z nas wykonywała pracę w modelu zdalnym – w pełni lub częściowo. Portal Pracuj.pl opublikował wyniki badania zadowolenia pracowników, pracodawców i oceny efektywności pracy zdalnej.

W opinii większości badanych ich pracodawcy dobrze przygotowali ich do nowego sposobu realizacji obowiązków. Jednak część pracowników odczuwa problemy z zachowaniem wysokiej efektywności. Mimo napotykanych trudności, tylko co 10 respondent nie chce wracać po zniesieniu obecnych ograniczeń do pracy zdalnej w żadnej formie.
Aż 60% respondentów w okresie 23-28 kwietnia 2020 wykonywało swoje obowiązki zdalnie, w tym 40% badanych deklarowało realizację zadań w pełni poza siedzibą firmy. Kolejne 21% wykonywało pracę w modelu mieszanym – częściowo zdalnie, a częściowo w siedzibie.

Praca zdalna nadal mile widziana

Co interesujące, gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej i związane z tym komplikacje nie zniechęciły do niej badanych. Tylko 11% pracujących zdalnie w związku z epidemią koronawirusa deklaruje, że po zniesieniu ograniczeń nie chciałoby pracować zdalnie. Największą popularnością cieszą się jednak modele mieszane. 40% respondentów chciałoby mieć możliwość przyjścia do biura przynajmniej raz w tygodniu. Kolejne 39% – móc pracować poza biurem tylko przez wybrane dni miesiąca. Tylko co dziesiąty respondent gotowy jest do pracy w 100% zdalnej.

 

Praca zdalna zdaje egzamin?

Bardzo szybkie, a w wielu wypadkach także wcześniej nieplanowane przejście wielu firm do modelu pracy zdalnej było przyczyną wielu potencjalnych trudności. Jak pokazują jednak odpowiedzi respondentów, w wielu wypadkach firmom udało się ich uniknąć. 64% badanych pracujących zdalnie uważa, że ich pracodawcy dobrze zorganizowali pracę zdalną. Nieco rzadziej deklarują oni otrzymanie od przełożonych dokładnych wskazówek, co do sposobu wykonywania obowiązków (44%).

Najważniejsze usprawnienia pracy zdalnej

Respondenci pracujący zdalnie za ważne rozwiązanie, umożliwiające dobre wykonywanie obowiązków w modelu pracy zdalnej uważają najczęściej (61% odpowiedzi) możliwość zabrania do domu sprzętu firmowego. Niewiele mniej badanych wskazało na telekonferencje wspierające organizację pracy (55%) oraz elastyczny grafik pracy (51%). Według blisko połowy badanych ważny jest także dostęp do odpowiedniego oprogramowania z prywatnego sprzętu (45%). Może to stanowić wskazówkę dla pracodawców do dalszego inwestowania w systemy chmurowe czy w modelu SaaS (software-as-a-service).
Co trzeci badany deklaruje, że przy pracy zdalnej jest tak samo efektywny, jak w przypadku tej wykonywanej w biurze. Tyle samo respondentów uważa, że dobrze radzą sobie z oddzielaniem czasu prywatnego i służbowego w tej sytuacji. Z jednej strony takie wyniki mogą zachęcać pracodawców do rozważenia wprowadzenia modelu pracy zdalnej w szerszym zakresie na stałe do życia firmy. Z drugiej jednak 57% badanych przyznaje, że w okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa bardziej docenili posiadaną wcześniej możliwość chodzenia do biura i bezpośrednich spotkań ze współpracownikami.

Przyszłość pracy zdalnej

Zdecydowana większość osób badanych przez Pracuj.pl uważa, że pandemia koronawirusa przyspieszy wzrost znaczenia pracy zdalnej na rynku pracy. Aż 70% respondentów jest przekonanych, że firmy w przyszłości będą inwestować w narzędzia wspierające wykonywanie obowiązków w tym modelu. Niewiele mniej, bo 65% spodziewa się, że pandemia podkreśli zalety i oszczędności płynące z pracy zdalnej. Będzie to powodować w przyszłości częstsze decydowanie się przez pracodawców na tę formę organizacji działań zespołów
Aż 70% badanych postrzega zdolność do efektywnej pracy poza stałym biurem za coraz ważniejszy atut pracownika, poszukiwany przez firmy u specjalistów. Z takim twierdzeniem wyraźnie częściej zgadzają się osoby pracujące, niż bezrobotne, a wśród płci – kobiety.

 

Zmiany w stosunku do 2019 roku

Co ciekawe, respondenci badani przez Pracuj.pl już w 2019 roku sygnalizowali bardzo pozytywny stosunek do pracy zdalnej. Aż 82% badanych – uczestników raportu „Zawodowy styl życia” – postrzegało tę formę pracy pozytywnie. 79% chętniej aplikowało na oferty firm dających pracownikom możliwość pracy z domu. Jednocześnie jednak tylko co trzeci badany preferował zatrudnienie w modelu całkowicie zdalnym. Najczęściej traktowany był on jako atrakcyjne uzupełnienie sposobu wykonywania obowiązków. Pytani o zalety pracy zdalnej, w ogólnym ujęciu respondenci najczęściej zwracali uwagę na kwestie związane z jej większą elastycznością. Doceniali możliwość dopasowania do różnorodnych okoliczności życiowych, a także dostosowania do indywidualnych potrzeb w zakresie przestrzeni do pracy.

 

Źródło: pracuj.pl

Photos / pixabay