Przychodząc do pracy, przynosimy ze sobą przyzwyczajenia i postawy z życia prywatnego. Szukamy miejsc zatrudnienia, które są bliskie naszemu sposobowi funkcjonowania.

Czy wiemy jednak, jakie style pracy i życia w zespole najczęściej odpowiadają Polakom?

Przyjaźń między współpracownikami budzi głównie pozytywne uczucia Polaków, związki – wyraźnie rzadziej. Aż 6 na 10 uczestników badań Pracuj.pl uważa, że zaprzyjaźnione ze sobą osoby lepiej wykonują wspólne obowiązki. Ze współpracownikami najchętniej integrujemy się „na żywo” – w ramach spotkań i wyjazdów integracyjnych. W obliczu pandemii koronawirusa pracodawcy muszą jednak szukać innych form budowy więzi w zespołach.

Dzisiejsze tempo życia, potrzeba ciągłego rozwoju i budowania kariery powoduje, że praca pochłania większą część naszego dnia. Według statystyk Polacy należą do najdłużej pracujących narodów w Europie i na świecie. Codzienne spotkania ze współpracownikami, dzielenie podobnych problemów, sukcesów i porażek sprzyja nawiązywaniu głębszych relacji, nie tylko na gruncie zawodowym.

 

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Z przyjacielem bardziej efektywnie

W pracy tworzymy swoje małe społeczności, ale też grupy osób, z którymi lepiej się czujemy i chcemy spędzać więcej czasu. Polacy pozytywnie odbierają zawiązywanie przyjaźni między współpracownikami. Doceniają fakt, że poprawiają one atmosferę w zespole, podnoszą przyjemność z pracy i przekładają się na lepsze wykonywanie obowiązków. 61% badanych postrzega przyjaźnie w pracy jako pozytywne zjawisko, co trzeci nie ma na ten temat skrajnej opinii (28%), a tylko co dziesiąty – odnosi się do niego negatywnie. Podobna liczba respondentów uważa, że praca jest łatwiejsza, gdy wykonują ją osoby pozostające w dobrych relacjach prywatnych. Uważają oni także, że taka sytuacja poprawia atmosferę w zespole. Co równie ważne, aż 57% badanych uważa, że zaprzyjaźnieni ze sobą pracownicy lepiej wykonują obowiązki służbowe. Tylko 12% Polaków nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

 

Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Dystans do biurowej miłości

Pracujący Polacy wyrażają pozytywny stosunek do roli przyjaźni i dobrej atmosfery w zawodowym życiu. Z wyraźnie większym dystansem podchodzimy do pracy jako miejsca, w którym można związać się z drugą osobą. Tylko 28% badanych Polaków uważa, że biuro to odpowiednia przestrzeń, by znaleźć przyszłego partnera lub partnerkę. Niewiele mniej (23%) odnosi się do takiej perspektywy negatywnie. W przypadku tego pytania najczęściej unikano skrajnych opinii – aż połowa respondentów nie odpowiedziała na nie ani przecząco, ani twierdząco.
Wyniki tych badań są interesujące zwłaszcza w kontekście opinii naukowców czy psychologów. Według niektórych z nich Polacy coraz częściej znajdują partnerów właśnie w pracy – co wynika ze zmieniających się modeli życia, kariery czy spędzania wolnego czasu. Jednak mimo to tylko co piąty respondent uważa, że obecność pary w firmie sprzyja lepszej atmosferze w zespole, co trzeci sądzi odwrotnie.

 

Photo by Husna Miskandar on Unsplash

Jak chcemy się integrować?

W obliczu rosnącej roli zawodowych znajomości rośnie także znaczenie działań pracodawcy, kształtujących pozytywne relacje w zespołach – choćby przez wyjazdy integracyjne, wymianę wiedzy czy wewnętrzne grupy zainteresowań.

Według badanych Polaków dobrą okazją do integracji i zacieśnienia relacji zespołu są przede wszystkim spotkania integracyjne. Za skuteczne pod tym względem uważa je 67% badanych. Drugie miejsce pod tym względem zajmują wyjazdy integracyjne – doceniane przez 59% respondentów, a trzecie – wspólne warsztaty w zakresie komunikacji (48%). Najrzadziej za dobre narzędzie budowy relacji firmowych uznawane były wewnętrzne firmowe sieci społecznościowe.

Pandemia koronawirusa spowodowała znaczne zmiany w zakresie omawianych form integracji. W związku z izolacją społeczną i ograniczeniami „fizyczne” spotkania stanęły pod znakiem zapytania, wszelkiego rodzaju aktywności i wyjazdy zakładające bezpośredni kontakt musiały zostać przełożone lub odwołane. Rośnie natomiast liczba aktywności integracyjnych w przestrzeni wirtualnej.

Najbliższe miesiące będą ciekawym testem kreatywności pracodawców w obszarze utrzymywania więzi w zespole bez „fizycznych” form integracji. Firmy zaczęły mocniej pobudzać aktywności w firmowych sieciach społecznościowych, organizować wewnętrzne konkursy, przykładać większą wagę do komunikacji wewnętrznej.

Źródło: Pracuj.pl

Main photo by You X Ventures on Unsplash