Pracodawcy coraz częściej poszukują osób ze znajomością co najmniej jednego języka obcego. Wymóg ten pojawia się w ogłoszeniach z każdego obszaru.

Oznacza to, że nie ma obecnie kategorii, w której znajomość języka nie miałaby znaczenia dla pracodawców.

Gdzie język obcy jest niezbędny?

Istnieją takie kategorie, w których ponad 80% ofert pracy zawiera wymóg znajomości języka obcego. Największe zapotrzebowanie na pracowników znających obcy język odnotowuje się w kategorii Zakupy.  Tam zaledwie 13% wszystkich ofert pracy nie zawierało takiego wymogu. Na drugim miejscu znalazły się kategorie: IT – Administracja oraz Public Relations.

 

Photo by Austin Distel on Unsplash

Poziom znajomości języka

Wielu pracodawców oczekuje konkretnego poziomu znajomości języka. Istnieją takie kategorie, w których pracownik musi wykazać się przynajmniej średniozaawansowanym stopniem znajomości języka obcego. Są to przede wszystkim pracownicy z obszarów: doradztwo/konsulting (specjalizują się w biznesie i strategii – prawie 70%), IT/Telekomunikacja (63%) czy Finanse/Podatki (60%). Także w kategorii Public Relations oraz IT ponad połowa ofert zawiera wymóg znajomości języka obcego na wyższym niż podstawowy poziomie. Najmniejsze zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języka obcego na poziomie minimum średniozaawansowanym odnotowuje się w kategorii obsługa klienta oraz praca fizyczna.

Najpopularniejszy – język angielski

Językiem najczęściej poszukiwanym przez pracodawców ze wszystkich województw jest język angielski. Pojawia się on w ponad 80% ofert pracy. Potwierdzają to również badania firmy Kantar TNS , które wskazują, że język ten jest najbardziej powszechnym w Polsce językiem obcym. Według badania CBOS zna go ponad 80% uczniów i studentów oraz ok. 70% osób z wyższym wykształceniem i mieszkańców największych miast. Na drugi miejscu pod względem zapotrzebowania pracodawców uplasował się język niemiecki. Znając ten język, warto szukać pracy przede wszystkim w województwie małopolskim. Tu pracodawcy oczekują znajomości tego języka na poziomie minimum średniozaawansowanym.

 

Photo by You X Ventures on Unsplash

Im więcej języków, tym (czasami) lepiej

Część pracodawców oczekuje znajomości więcej niż jednego języka obcego.
Najczęściej poszukiwaną kombinacją języków jest znajomość angielskiego i niemieckiego, na drugim miejscu znajduje się kombinacja angielski i francuski, a na trzecim – francuski i niemiecki.

Język obcy – warunek wyższych zarobków

Znajomość języka obcego niewątpliwie wpływa pozytywnie na wysokość pensji w każdym obszarze zawodowym.
W niektórych obszarach, pracownicy, którzy biegle posługują się językiem obcym, mogą liczyć nawet na 35% większe zarobki, w porównaniu z pracownikami ze słabszą znajomością języka. Doskonale obrazuje to sytuacja Architektów IT czy pracowników zajmującym się szeroko rozumianym bezpieczeństwem IT. Tu wynagrodzenie może być wyższe nawet o jedną trzecią.

Reasumując, znajomość języka obcego, podobnie jak obsługi komputera, stała się obecnie warunkiem niezbędnym w poszukiwaniu pracy.

 

Źródło: pracuj.pl

Main photo by 089photoshootings / pixabay