W minionym roku Polacy rozwinęli się zawodowo. To przełożyło się na noworoczne postanowienia zawodowe. Przeważnie dotyczą one zmiany pracy, rozwoju zawodowego i odzyskania równowagi na linii praca – życie osobiste.

Ewolucja rynku pracy

Rok 2022 to kolejny rok, w którym życie zawodowe Polaków przeplata się z pandemiczną rzeczywistością. Większość firm i pracowników nadspodziewanie sprawnie radzi sobie w nowych okolicznościach z pracą w hybrydowym modelu, pojawiającymi się ryzykami oraz wieloma obawami. W grudniu 2021 roku Grupa Pracuj.pl przeprowadziła badanie obejmujące 857 użytkowników serwisu. Wśród badanych 629 osoby posiadały pracę. Przyjrzeliśmy się wynikom badania.
Na pandemiczną rzeczywistość rynek pracy zareagował lepiej niż przypuszczano. Firmy poszukują nowych pracowników. Mimo, że blisko połowa respondentów oceniła swoją sytuację zawodową w 2021 roku lepiej niż w 2020, to obserwujemy otwartość na zmianę. Ponad połowa osób planujących zmiany zawodowe myśli o zmianie pracodawcy. Podobny odsetek o zdobyciu nowych umiejętności. Otwarcie na zmianę zawodu jest trendem, który wyraźnie zyskał na znaczeniu – podkreśla Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. Badań Kandydatów w Grupie Pracuj.

Otwartość na zmiany

Z badania wynika, że miniony rok przeżyliśmy nie tylko w rytmie narzuconym przez obostrzenia, ale także pod znakiem przyzwoitej sytuacji zawodowej. Blisko połowa respondentów (48%) ocenia 2021 rok pozytywnie pod względem pracy. Negatywne podejście do niego wyraziło wyraźnie mniej, bo tylko 29% badanych. Połowa respondentów (49%) czuła, że zrobiła krok do przodu w karierze. Natomiast blisko co trzeci badany (31%) nie zgadzał się z tą opinią. Jak dowiadujemy się jednak z badań, te postawy nie powstrzymywały dążenia do realizacji dalszych zmian zawodowych.
badanie rynku pracy Grupa Pracuj.pl
Co ciekawe w 2022 roku ponad 70% respondentów planuje podjęcie poważnych kroków w karierze zawodowej. Natomiast ponad połowa respondentów wyraziła zdanie, że postanowienia noworoczne będą dla nich skuteczną motywacją do zmiany pracy.

badanie rynku pracy Grupa Pracuj.plKariera zawodowa, a plany i marzenia

Jakich obszarów życia dotyczą noworoczne postanowienia zawodowe? Większość Polaków, którzy je wyznaczyli pragnie podjąć kroki w kierunku zmiany obecnej pracy (57%) lub rozwoju zawodowego (56%). Co ciekawe, drugi z wymienionych kierunków pokrywa się z ustaleniami ubiegłorocznych, międzynarodowych badań Pracuj.pl, The Network i Boston Consulting Group. Większość respondentów z Polski deklarowało wówczas, że dokształca się zawodowo.
badanie rynku pracy postanowienia zawodowe w 2022 roku
Warto zauważyć, że wyraźnie rzadziej postanowienia dotyczą starań o podwyżkę (28%) lub o awans (18%). To dość zaskakujące w kontekście rosnącej dyskusji o presji płacowej ze strony pracowników. Natomiast więcej niż co czwarta osoba podejmująca noworoczne postanowienia, chce zmienić wykonywany zawód. To poważny sygnał o rozważaniu przekwalifikowania się przez znaczną grupę kandydatów.

Noworoczne postanowienia zawodowe, a ich realizacja

Możliwe, że realizacja planów zawodowych zakładanych wraz z nadejściem nowego roku będzie panaceum na wiele bolączek pracowników i kandydatów, szukających dla siebie najlepszego miejsca na rynku pracy. Dynamiczna sytuacja, przejawiająca się w znacznej aktywności rekrutacyjnej pracodawców, sprzyja szansom kandydatów na zmiany i rozwój.
Okres pandemii związany jest więc z dwoma różnymi, ale niekoniecznie ze sobą sprzecznymi tendencjami. Z jednej strony dążymy do rozwoju i dostosowania się do zmieniającego się rynku pracy, zaś z drugiej mamy chęci do uporządkowania kariery, tak aby w mniejszym stopniu zagrożonej wypaleniem zawodowym.

Rośnie rola działów HR, dla których utrzymanie obecnych pracowników i pozyskanie talentów znajdują się obecnie na priorytetowym miejscu. Potrzeba rekrutacji pracowników utrzymuje się wśród pracodawców na stabilnym, wysokim poziomie. Dla wielu z osób, które myślą o zmianach w życiu zawodowych, to sygnał do podjęcia odważnych kroków. Tym bardziej, że praca zdalna wpłynęła na osłabienie lojalności pracowników. W związku z tym pracodawcy będą ze sobą konkurować o kandydatów, a kandydaci będą poszukiwać stanowisk z ciekawszym zakresem obowiązków, dostępem do szkoleń i wyższym wynagrodzeniem u pracodawców cieszących się dobrą opinią – podsumowuje Agnieszka Bieniak, Dyrektor HR w Grupie Pracuj.

__________

Źródło: materiały prasowe Pracuj.pl | Photo by Hunters Race on Unsplash

Magdalena Szmidt marketing copywriting