Aż 65% zarządzających europejskimi firmami przyznaje, że nie posiada środków lub nie wie jakie one powinny być, aby realnie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, który wywiera kierowana przez nich organizacja. Jednak warto zauważyć, że świadomość, o tym, że ochrona środowiska jest ważna, rośnie z roku na rok.

Ochrona środowiska w miejscu pracy

Jeden na czterech z badanych nie wdrqża działań, dzięki którym ich firmy mogłyby osiągnąć znaczące zmiany w obszarze ochrony środowiska. Aż 60% wskazuje na brak zachęt do prowadzenia takich działań. Natomiast 67% podkreśla rosnącą świadomość pracowników. Ci, w dużo większym stopniu niż jeszcze 5 lat temu, interesują się i posiadają wiedzę o tym, czy ich pracodawca działa w zgodzie ideą zrównoważonego rozwoju.

Na zlecenie Ricoh na grupie 1500 osób decyzyjnych i zarządzających europejskimi przedsiębiorstwami przeprowadzono badanie. Jego wyniki pokazują, że to jak powinna wyglądać realizacja działań związanych z zaangażowaniem w ochronę środowiska. Co więcej z badania wynika, że sprawa poprawy ładu korporacyjnego jest bardzo niejasna dla dużego odsetka kadry zarządzającej. Dzieje się tak pomimo szerokiej dyskusji na ten temat oraz wielu inicjatyw.

Zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko

Zaledwie 27% badanych potwierdziło, że w strategii działania ich firm są zawarte długoterminowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Z drugiej strony pocieszający jest fakt, że 65% zdaje sobie sprawę, że zaangażowanie ich firmy w tym obszarze ma ogromny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej.  Cyfrowa transformacja, która pozwala osiągnąć zarówno cele związane z efektywnością, jak i zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko może okazać się czynnikiem, dzięki któremu liderzy zyskają nową perspektywę na konieczność wprowadzanych zmian. Ponadto zaczną postrzegać je w kontekście realnych korzyści płynących dla firmy. 

– Zazwyczaj najtrudniejszy jest pierwszy krok. Gdy zaczniemy konsekwentnie podążać jasno wytyczoną ścieżką, zobaczymy korzyści płynące z wprowadzanych zmian. Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i cyfrowa transformacja firmy bezpośrednio się ze sobą łączą – powiedział David Mills, CEO w Ricoh Europe .  

_____

źródło: informacja prasowa | Photo by Possessed Photography on Unsplash

agencja marketingowa