Ochrona środowiska a niska świadomość kadry zarządzającej

Aż 65% zarządzających europejskimi firmami przyznaje, że nie posiada środków lub nie wie jakie one powinny być, aby realnie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, który…