Pracownicy obsługi klienta znów stają na pierwszej linii świątecznego frontu. Mimo pandemii jest to napięty okres dla pracowników handlu, gastronomii czy turystyki, których praca opiera się na kontakcie z klientami. Coroczna gorączka zakupowa i turystyczna bywa dla nich trudnym doświadczeniem. Według badań Pracuj.pl, ponad połowa ma do czynienia ze stresującymi sytuacjami z klientami. Jednocześnie ten gorący okres to okazja do zmiany pracy. Tylko między październikiem i listopadem liczba ofert w obsłudze klienta wzrosła rok do roku w serwisie o 62%, w sprzedaży – o 41%, a w hotelarstwie i turystyce – aż blisko czterokrotnie.

Wyniki badań w skrócie:

  • 33% badanych pracujących z klientami szuka nowego pracodawcy.
  • 2/3 deklaruje, że klienci odnoszą się do nich z szacunkiem.
  • 55% ma do czynienia ze stresującymi kontaktami z klientami.
  • Tylko 4 na 10 badanych jest zadowolonych z zarobków.
  • Najczęstszym powodem zmiany pracy w tej grupie są niskie zarobki.

Pracownicy w klienckim tyglu

W okresie okołoświątecznym „fizyczny” ruch zakupowy jest zdecydowanie większy niż w pozostałe części roku – nawet w pandemii. Choć rośnie popularność zakupów e-commerce, w centrach handlowych, sklepach, restauracjach czy hotelach miliony klientów oczekują wsparcia, m.in. kasjerów, opiekunów działów, recepcjonistów czy kelnerów. Nowe okoliczności oznaczają dla nich pracę w nietypowej scenografii, wyznaczonej przez maseczki, rękawiczki czy normy sanitarne. Zazwyczaj przy równie dużej intensywności zadań, jak przed pandemią. By docenić rolę tych specjalistów w codziennym funkcjonowaniu handlu oraz poznać jej opinie, postawy i plany zawodowe, Pracuj.pl przeprowadziło badanie na grupie 763 osób. Respondentami były osoby pracujące bezpośrednio z klientami w sklepach, punktach sprzedaży, na recepcji, w sekretariatach oraz w gastronomii. Wyniki pokazują nie tylko, jakie plany zawodowe i płacowe mają badani, ale także, jak postrzegają zachowania klientów i swoje własne poczucie wartości w miejscu pracy.

Klient nie taki straszny – stresująca praca

Na podstawie odpowiedzi osób czynnych zawodowo, można stwierdzić, że większość pracowników (63%) jest zadowolona z podejścia klientów. Dla ponad połowy badanych praca z klientem jest w przeważającej części pozytywnym doświadczeniem. Może to wskazywać na traktowanie przez nich kontaktu z klientem jako ważnego i pozytywnego elementu pracy.
praca a samopoczucie pracownika
Jednocześnie również ponad połowa respondentów twierdzi, że ma do czynienia ze stresującymi sytuacjami w relacjach z klientami. Niespełna połowa badanych potwierdza, że dostała wsparcie od pracodawcy w zakresie relacji z klientami. 45% uważa, że zostało dobrze wyszkolonych w zakresie kontaktów z nimi, a 40% otrzymało wskazówki, jak sobie radzić z trudnymi klientami. W gorącym okresie przedświątecznym wsparcie pracodawców jest konieczne, zwłaszcza w trakcie pandemii. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że praca z klientem wymaga od pracowników naprawdę dużych umiejętności interpersonalnych. Badanie pokazuje, że zajmujące się tym osoby mogą być napędzane przez pozytywne reakcje klientów, ale także mogą negatywnie odbierać ich przykre zachowania. Ponad połowa badanych pracujących z konsumentami spotyka się ze stresującymi sytuacjami w tych relacjach.

 

– Często jako klienci w przedświątecznym napięciu zapominamy, że po stronie sklepu czy dostawcy usług jest żywy człowiek, pracujący ciężko w tym okresie. Tym ważniejsze jest odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy mają kontakt z klientami. Badanie pokazuje, że nie zawsze jest to realizowane odpowiednio dokładnie – mówi Konstancja Zyzik, menedżerka ds. pozyskiwania talentów i rozwoju pracowników w Grupie Pracuj.

relacje z klientami w pracy

Satysfakcja (nie)gwarantowana

Praca z klientem przez 8 godzin dziennie jest niewątpliwie wyzwaniem, zwłaszcza w trakcie pandemii, gdy trzeba wykonywać swoje obowiązki, przestrzegając zasad i obostrzeń covidowych. Dodatkowe wyzwania to większe ryzyko zakażenia, spowodowane bezpośrednim kontaktem z klientem, a także stres, związany z troską o zdrowie. Czy pracownicy obsługi klienta są w takich okolicznościach zadowoleni ze swojej pracy? Czy czują się docenieni? Okazuje się, że ponad połowa badanych Polaków odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy. Prawie połowa czuje, że jest ona doceniona.
w pracy
Praca w obsłudze klienta daje osobom obsługującym klientów trochę mniejszą satysfakcję z wynagrodzenia niż z samego zajęcia. 40% badanych jest zadowolonych ze swoich zarobków, choć tylko 4% – zdecydowanie, a 36% “raczej”. Prawie jedna trzecia nie potrafi określić swojego stopnia satysfakcji z pensji. 28% respondentów jest niezadowolonych z zarobków, w tym 7% – zdecydowanie, a 21% “raczej”. Mniej pozytywnych odpowiedzi padło na pytanie „Kiedy ostatnio dostałeś podwyżkę”? Okazuje się, że 20% pracowników działów obsługi klienta nigdy nie otrzymało podwyżki. 65% otrzymało podwyżkę w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym 20% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
praca a zarobki

Ani gorzej, ani lepiej niż przed pandemią

Na początku pandemii wydawało się, że sytuacja pracowników w handlu, gastronomii i szeroko rozumianej obsłudze klienta pogorszy się na długo. Na szczęście te przewidywania okazały się zbyt pesymistyczne. Obecnie rekrutacje i poszukiwania pracowników przybrały na sile, także w tej branży. Do tego sami pracownicy twierdzą w zdecydowanej większości (62%), że ich praca i sytuacja zawodowa nie jest ani gorsza, ani lepsza niż przed pandemią. 31% twierdzi, że ich sytuacja zawodowa pogorszyła się, a tylko 8% – że polepszyła.
wykres_5.png

Co trzeci chętnie zmieni pracodawcę

Nie od dziś wiadomo, że okres świąteczny to dobry czas dla specjalistów obsługi klienta na podejmowanie nowych wyzwań zawodowych i negocjacje warunków pracy. Pracodawcom zależy na zatrudnieniu najlepszych i na obsłudze klienta satysfakcjonującej dla wszystkich stron.
praca
Głównym powodem poszukiwania nowej pracy jest chęć większych zarobków. 73% badanych Polaków chciałoby więcej zarabiać. 81 %, wybierając pracę, bierze pod uwagę wynagrodzenie. Można stwierdzić, że w kwestii tych zagadnień pracownicy branż obsługujących klientów są papierkiem lakmusowym całej populacji czynnych zawodowo Polaków. Dokładnie tyle samo respondentów, pracujących w różnych branżach, odpowiedziało na podobne pytania w badaniu Pracuj.pl Polacy w nowym środowisku pracy.
powody poszukiwania pracy zmiana pracy
33% badanych pracowników obsługi klienta poszukuje nowej pracy. Jest to wartość zbliżona do badania „Polacy w nowym środowisku pracy”, w którym aktywne poszukiwanie nowego pracodawcy zadeklarowało 31% respondentów.

 

– Badania osób pracujących bezpośrednio z klientami pokazują, że również w tej grupie zawodowej główną motywacją do zmian zawodowych są pieniądze. Obsługa klienta w takich branżach jak handel, gastronomia czy turystyka bywa źródłem wielu napięć. Niestety nie zawsze odzwierciedla się w odpowiednio wysokich wynagrodzeniach. Dlatego oferowane atrakcyjne zarobki wyróżniają się znacznie na tle innych atutów pracodawców, poszukiwanych przez tę grupę badanych. W okresie przedświątecznym dla osób pracujących bezpośrednio z klientami otwierają się pod tym względem nowe możliwości – komentuje Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj.

Praca w okresie gorączki świątecznej

COVID-19 i obostrzenia z nim związane nie powstrzymują ani pracodawców przed rekrutacjami, ani kandydatów przed szukaniem pracy. Serwis Pracuj.pl w ostatnich dwóch miesiącach ponownie odnotował większą aktywność rekruterów. Liczba ofert w obsłudze klienta wzrosła w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 62%, a w sprzedaży – o 41%. Aż blisko czterokrotny wzrost widoczny był w hotelarstwie i gastronomii – co wiąże się prawdopodobnie z ubiegłorocznym lockdownem obu branż w ostatnich miesiącach roku.
Nauczyliśmy się już jako społeczeństwo żyć z wirusem i chcemy być czynni zawodowo. Okres świąteczny sprzyja rekrutacjom w branży handlowej i w obsłudze klienta. Statystyki Pracuj.pl pokazują, że liczba ogłoszeń w tej branży wzrasta co rok w czwartym kwartale, także w pandemii. Pracownicy mają więc szansę na rozwój i negocjowanie stawek płacowych. Ważne, aby wszyscy – pracownicy i klienci – w tych niełatwych czasach odnosili się do siebie ze zrozumieniem i troską o zdrowie, co ułatwia pracę i zakupy.
_______
mat. prasowe Pracuj,pl 
Photo by Heidi Fin on Unsplash
agencja marketingowa