Ponad połowa pracujących Polaków regularnie oszczędza środki z otrzymywanej pensji. Jednocześnie jednak blisko 2/3 respondentów przyznaje, że oszczędzanie pieniędzy na przyszłość oznacza dla nich mocne cięcie bieżących wydatków. Przyjrzeliśmy się ciekawym wynikom badania przeprowadzonego przez ekspertów z Pracuj.pl

Oszczędzanie w obliczu zmian

Badanie „Polacy w nowym środowisku pracy” przedstawia postawy, jakie pracownicy w Polsce przyjmują wobec procesów gospodarczych wpływających na ich wynagrodzenia. Doświadczenia pandemii odbijają się na wielu wskaźnikach gospodarczych takich jak stopa bezrobocia, inflacja, stopy procentowe czy popyt na kadry – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Jak wskazują eksperci, nowe okoliczności powinny skłaniać pracujących Polaków do bardziej przemyślanego planowania przyszłości zawodowej, a także zarządzania wynagrodzeniami.

Ponad połowa Polaków oszczędza z pensji

Badania Pracuj.pl wskazują, że spora część pracujących Polaków stara się odkładać środki na przyszłość. Ponad połowa respondentów regularnie gromadzi oszczędności z otrzymywanego wynagrodzenia. Warto zauważyć, że skłonność do odkładania środków z pensji rośnie wraz z wykształceniem. Deklaruje ją aż 70% osób z wykształceniem wyższym. Wśród grup wiekowych najczęściej oszczędzają osoby w wieku 35-44 lat, a najrzadziej – w wieku 45-65.
oszczędzanie a inflacja
mat. prasowe Pracuj.pl

 

O ile jednak badani stosunkowo często deklarują, że odkładają pieniądze na przyszłość, o tyle już wyraźnie mniej robią to z myślą o przyszłej emeryturze. Taką motywacją kieruje się przy oszczędzaniu 38% Polaków. Warto zauważyć wyraźne różnice u przedstawicieli obu płci, ponieważ na odkładanie środków na emeryturę decyduje się 41% mężczyzn i 34% kobiet. Co bardziej oczywiste, skłonność do samodzielnego oszczędzania na ten cel rośnie wraz z wiekiem badanych.

 

– Analizy Pracuj.pl od wielu lat wskazują, że wynagrodzenia stanowią podstawę piramidy priorytetów zawodowych pracowników. Rzadziej jednak dyskutuje się o tym, jak rozporządzamy otrzymywanymi pieniędzmi. Tymczasem kwestia ta w obecnej sytuacji gospodarczej jest coraz bardziej istotna. Co więcej większość Polaków w deklaracjach dostrzega, jak bardzo istotne dla ich przyszłości jest odkładanie środków lub ich inwestowanie – mówi Agnieszka Bieniak, Dyrektor HR w Grupie Pracuj.

Wysokość pensji a oszczędności

Im wyższa pensja, tym więcej odłożonych pieniędzy. Z takiego założenia wydaje się wychodzić zdecydowana większość badanych. Ponad 7 na 10 respondentów Pracuj.pl uważa, że odkładaliby więcej oszczędności, jeśli ich pensja by wzrosła. Ponad połowa uważa, że ich wydatki utrzymałyby się wówczas na obecnym poziomie.
oszczędności a zarobki
mat. prasowe Pracuj.pl
Dane wskazują, że badani za największą przeszkodę do odkładania większych środków uważali właśnie wysokość obecnego wynagrodzenia. Dwie trzecie Polaków przyznaje, że oszczędzanie pieniędzy wymaga w ich wypadku mocnego cięcia wydatków – częściej wskazywały na to kobiety (69%) niż mężczyźni (63%). Z kolei blisko co trzeci respondent nie oszczędza żadnych środków argumentując, że nie pozwala na to zbyt niska pensja.

Optymistycznie o własnej wiedzy

Odpowiedzi w badaniu wskazują, że Polacy mają stosunkowo pozytywne zdanie na temat swoich postaw finansowych. Dwóch na trzech respondentów twierdzi, że dobrze kontrolują swoje wydatki środków z pensji, a ponad połowa, że mają dużą wiedzę o skutecznym oszczędzaniu zarobionych pieniędzy. Co ciekawe, 66% badanych Polaków uważa, że nawet najmniejsze oszczędności procentują. Świadomość znaczenia oszczędzania jest więc wyższa, niż udział respondentów regularnie odkładających środki z zarobków.
wykres oszczędzanie pensja a inflacja
mat. prasowe Pracuj.pl
Warto podkreślić, że na wszystkie trzy wskazane aspekty wpływa wykształcenie badanych, im jest wyższe, tym bardziej badani byli skłonni do wysokiej oceny swoich umiejętności z zakresu oszczędzania. Z kolei najstarsi badani (45-65 lat) wyraźnie najczęściej uznawali, że dobrze kontrolują swoje wydatki – deklarowało tak 68% z nich. Dla porównania, respondenci z Generacji Z (18-24) wyrażali taką opinię w 54% przypadków.

Wiedza o gospodarce a oszczędzanie

Badacze zapytali pracujących Polaków o ich zainteresowanie gospodarką i jej podstawowymi wskaźnikami, a także o ogólną świadomość zmian dotyczących podatków. To aspekty związane z zarabianiem i oszczędzaniem, które szczególnie w ostatnim czasie, w kontekście nowych regulacji i okoliczności, wyraźnie zyskują na znaczeniu.
pensja wynagrodzenia a pandemia i inflacja
mat. prasowe Pracuj.pl
Również w tym wypadku znacząca część respondentów określa siebie jako posiadających bieżącą wiedzę o sytuacji. 54% badanych twierdzi, że śledzą informacje na temat gospodarki, a 50% – że są na bieżąco ze zmianami dotyczącymi podatków bezpośrednio dotykających ich kieszeni. Na zainteresowanie oboma aspektami ma wpływ wiek i wykształcenie badanych – im są wyższe, tym większy jest odsetek respondentów orientujących się w sytuacji.

Opinie o oszczędzaniu

Badania Pracuj.pl z ostatnich lat dotyczą bardzo wielu dziedzin życia zawodowego – także… przysłów. Według sondażu z grudnia 2020 większość z Polaków zgadza się, że „grosz własną pracą zarobiony więcej wart niż darowane miliony”. Opinie o oszczędnościach zdają się wskazywać, że równie mocno Polacy cenią odkładanie pieniędzy z otrzymywanej pensji. Jednak badania pokazują, że część Polaków ma problemy z pogodzeniem niskiej pensji i oszczędności. W tym miejscu tworzy się dodatkowa przestrzeń dla pracodawców, którzy mogą wyróżnić się benefitami związanymi z finansami pracowników. Takie wsparcie może być z jednej strony magnesem na kandydatów, a z drugiej – dodatkową tarczą dla obecnej kadry firm w obliczu zmieniającej się sytuacji gospodarczej.
Badanie zostało przeprowadzonego we wrześniu i październiku 2021 roku, w którym wzięła udział reprezentatywna grupa 2097 Polaków. Więcej informacji na temat oszczędzania i podejścia Polaków do tematu w dobie pandemii znajdziecie na stronie Pracuj.pl.
__________
źródło: biuro prasowe Pracuj.pl

 

agencja marketingowa