Zmiana aranżacji w mieszkaniu to nie lada wyzwanie nie tylko z punktu widzenia nakładu sił i czasu. Przede wszystkim to spore wyzwanie finansowe. Na zakup nowych wnętrzarskich dodatków przeznaczamy spore sumy pieniędzy, a sam remont może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawdzamy dokładnie ile Polacy wydają na remont. Jak często decydują się na zmiany wystroju wnętrz?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Homebook.pl, drobne prace remontowe wprowadzamy w swoich domach mieszkaniach co 2-3 lata. Przyczyna jest prosta. Chcemy mieszkać piękniej i bardziej funkcjonalnie, a zmiany chętnie wprowadzamy we własnym zakresie. W badaniu ankietowym wzięło udział 397 użytkowników platformy Homebook.pl.

Najczęstsza zmiana nowe meble

Zmiany we wnętrzach najczęściej dotyczą zakupu nowych mebli. Taką deklarację wykazało 42% badanych. Na drugiej pozycji tej listy znalazła się wymiana sprzętów łazienkowych (39% ankietowanych). Kolejną zmianą jest malowanie ścian, czyli jeden z najszybszych i najprostszych sposób na nową aranżację (38%). W dalszej kolejności uczestnicy badania wymieniali wymianę podłogi na nową (36%) oraz montaż nowych instalacji (28%). Najrzadziej przeprowadzona okazała się aranżacja balkonu lub ogrodu (15% respondentów).

Wydatki na remont 

Na zakup produktów związanych z remontami i zmianami w domach i mieszkaniach, Polacy najczęściej przeznaczają kwoty wyższe niż 20 000 zł (35% respondentów). Na drugim miejscu wśród udzielanych odpowiedzi znalazł się przedział 5-15 000 zł (15% badanych). Taki sam odsetek badanych zadeklarował budżet w przedziale do 1 000 zł. Natomiast najmniej liczna cześć ankietowanych na zakupy wnętrzarskie przeznacza 15-20 000 zł (10% osób). Natomiast pozostali uczestnicy badania (11%) wskazywali odpowiedź „inne”.

Odświeżanie wystroju za pomocą dodatków

Respondenci zapytani o fundusze, jakie przeznaczają na remonty w swoich domach związane z sezonowym zakupem dodatków, najczęściej deklarowali kwoty w przedziale 100-500 zł (28% badanych). Blisko 1/5 badanych użytkowników na drobne zakupy dekoracji przeznacza nie więcej niż 100 zł, a 16% – od 1 000 do 3 000 zł. Nieco mniej liczna część respondentów (13%) na nowe gadżety wnętrzarskie wydaje od 500 do 1 000 zł. Pozostała grupa osób (6%) na ten cel przeznacza kwotę wyższą niż 3 000 zł. Okazuje się, że znaczna część ankietowanych (19%), decyduje się na bezkosztowe (lub niskokosztowe) odświeżanie wystroju, wykorzystując posiadane już dekoracje i elementy wyposażenia.

Zmiany w domu co kilka lat

Uczestnicy badania zadeklarowali, że odświeżanie wystroju przeprowadzają co kilka lat (38%). Nieco mniejsza liczba osób deklarowała wprowadzanie zmian w domu lub mieszkaniu co najwyżej raz w roku (21%). Blisko 20% ankietowanych modyfikuje wystrój rzadziej niż co kilka lat, a 16% respondentów robi to w zależności od trwającego sezonu lub pory roku – raz na 6 miesięcy. Pozostałe osoby biorące udział w badaniu (6%) zadeklarowały, że nie wprowadzają żadnych zmian w wystroju swoich domów lub mieszkań.
_________
źródło: centrum prasowe Homebook.pl
agencja marketingowa