Korzystanie z usług architektów lub projektantów deklaruje ponad połowa Polaków. Najważniejszą kwestią, skłaniającą inwestorów do współpracy z pracownią projektową jest chęć uniknięcia błędów podczas samodzielnej realizacji. Jak zmienia się podejście osób urządzających wnętrza do współpracy z architektami oferującymi usługi projektowe?

Usługi projektowe dla urządzających wnętrza są coraz popularniejsze, ale i niestety coraz droższe. Homebook.pl, platforma zrzeszająca ponad 5 tysięcy architektów i projektantów wnętrz, zadała swoim użytkownikom pytanie o ich preferencje w tej sprawie.

Współpraca z profesjonalną pracownią projektową zyskuje na popularności, zwiększa się również wysokość kwot przeznaczanych przez inwestorów na ten cel. Jak wynika z badań 52% respondentów zaaranżowało przestrzeń domu lub mieszkania, korzystając ze wsparcia profesjonalisty. Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 48% użytkowników.

Współpraca z architektem – z obawy przed porażką

Najczęstszym powodem skłaniającym osoby urządzające swoje wnętrza do skorzystania z wiedzy i umiejętności pracowni, jest przede wszystkim strach przed samodzielną pracą nad projektem. Przeraża nas też związane z tym ryzyko popełnienia błędów. Tę obawę zadeklarowała ponad 1/3 ankietowanych. Kwestią wymienianą w drugiej kolejności był brak wiedzy oraz określonych planów i wymagań związanych z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań projektowych. Użytkownicy motywowali współpracę z firmą oferującą usługi projektowe również potrzebą zaufania umiejętnościom profesjonalistów w dziedzinie projektowania. Ostatnim czynnikiem wskazywanym przez uczestników badania był brak czasu na samodzielne urządzanie wnętrza.

aranżacja wnętrz

Ci, którzy w przeszłości korzystali z usług pracowni projektowej, najczęściej podjęliby decyzję o ponownym nawiązaniu takiej współpracy. Przeciwnego zdania było 26% ankietowanych.

Główną przeszkodą wysokie koszty

Osoby, które swoje wnętrza aranżowały samodzielnie, jako powód rezygnacji ze współpracy z projektantem najczęściej wskazywały zbyt wysokie koszty. Niektórzy wręcz traktowali to jako wyzwanie osobiste, chcąc się z nim zmierzyć. Nie bez znaczenia były też ich obawy związane z tym, że projekt wykonany przez architekta nie spełni oczekiwań. Jako ostatni powód rezygnacji respondenci najczęściej wskazywali strach przed trudnościami związanymi ze współpracą z architektem.

Zrozumienie potrzeb na pierwszym miejscu

Najistotniejszą kwestią, decydującą o sukcesie i efektywności współpracy z pracownią, jest zrozumienie wizji przyszłych mieszkańców. Kluczowe znaczenie dla inwestorów ma stworzenie projektu odpowiadającego w pełni na potrzeby. Ich zrozumienie ma największe znaczenie dla ponad połowy ankietowanych. W drugiej kolejności respondenci wskazywali aspekt związany z doświadczeniem i wiedzą ekspercką architekta. Nieco mniej istotnym czynnikiem, decydującym o pozytywnej ocenie współpracy z pracownią są kwestie finansowe – adekwatne koszty usług mają znaczenie dla 12% osób. W ostatniej kolejności respondenci wymieniali dominującą rolę wiedzy architekta z zakresu innowacji i skutecznych rozwiązań projektowych oraz znajomość aktualnych trendów.

Usługi projektowe coraz droższe

Osoby, które mają doświadczenie we współpracy z pracownią, zapytane o wysokość kosztów związanych z zakupem projektu, najczęściej wskazywali na zakres 100-200 zł/m2. Blisko 20% ankietowanych zadeklarowało kwotę w przedziale 200-300 zł/m2, a 7% z nich – 300-400 zł/m2. Nieco mniej liczna część respondentów (6%) na zakup projektu swojego wnętrza przeznaczyła kwotę wyższą niż 400 zł/m2.

aranżacja wnętrz
Fot. Max Vakhtbovych / Pexels

Zaprojektowanie wnętrz własnego domu czy mieszkania zarówno w zakresie fachowej wiedzy, jak i zakupu odpowiednich produktów, nie należy do najłatwiejszych zadań. Wsparcie specjalisty w procesach związanych z aranżacją często okazuje się nieocenione. Dowodem tego jest przede wszystkim rosnące zainteresowanie współpracą z pracownią projektową. W ubiegłym roku liczba osób poszukujących specjalisty za pośrednictwem platformy Homebook.pl wyniosła ponad 70 tysięcy.

W badaniu ankietowym wzięło udział 451 użytkowników platformy Homebook.pl.

 

Źródło: Homebook.pl