Po 6 miesiącach trwania pandemii chociaż liczba ofert zatrudnienia systematycznie rośnie, pracownicy i kandydaci wciąż z rezerwą oceniają sytuację na rynku pracy.

Tylko 1/3 z nich uważa, że gospodarka największy kryzys ma już za sobą. O utrzymanie zatrudnienia obawiają się oni jednak rzadziej niż na początku niespodziewanej rewolucji. W najnowszym raporcie „Pół roku nowej normalności” zespół Pracuj.pl już po raz drugi przygląda się postawom zawodowym pracowników i kandydatów. Analizuje także ich poglądy na sytuację na rynku pracy.

Przedstawiamy, jak zmieniły się ich opinie przez sześć miesięcy trwania pandemii.

Pół roku nowej normalności

Jak pół roku pandemii wpłynęło na postrzeganie przez pracowników i kandydatów rynku pracy? By odpowiedzieć na to pytanie zespół Pracuj.pl przygotował raport „Pół roku nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rynku pracy”. Wykorzystano w nim badania przeprowadzone przez analityków w kwietniu i wrześniu 2020 roku. Na podstawie opinii łącznie blisko 2800 Polaków udało się stworzyć ciekawy portret kandydatów i pracowników mierzących się z wpływem pandemii na ich życie.

Mniej obaw, więcej ofert

Jak wynika z badań, respondenci posiadający pracę boją się jej utraty rzadziej niż w kwietniu . Na początku pandemii podobne obawy wyrażało 44% badanych, a we wrześniu – mniej niż co trzeci (32%). Jeszcze większą różnicę widać w przypadku obaw przed obniżką wynagrodzenia lub zmianą zasad zatrudnienia. Podczas zamrożenia gospodarki bało się ich aż 6 na 10 zatrudnionych, obecnie jest to 45%.

Mniejszym obawom pracowników towarzyszą pozytywne dane dotyczące ofert zatrudnienia. Pod koniec września na Pracuj.pl dostępnych było ok. 74 000 aktywnych ogłoszeń o pracę. Ponadto zarówno w lipcu, jak też sierpniu i wrześniu liczba ofert była wyższa niż w tych samych miesiącach rok temu. Tylko w samym wrześniu pracodawcy zamieścili na portalu ponad 55 000 ogłoszeń. To dane budzące optymizm. Jednocześnie jednak nie powinny usypiać czujności uczestników rynku pracy.

W marcu 2020 roku wszyscy weszliśmy na zupełnie nową ścieżkę życia zawodowego. Niewątpliwie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wykazali się w ostatnich miesiącach odwagą, mobilizacją i sprawnością w obliczu nowej normalności. Częściowa normalizacja sytuacji na rynku pracy po odmrożeniu gospodarki, stopniowy wzrost liczby ofert zatrudnienia czy sprawna adaptacja wielu firm do pracy zdalnej to w dużym stopniu ich zasługa. Optymizm należy jednak dawkować z umiarem. Jesień może okazać się kolejnym trudnym testem dla rynku pracy, na który musimy być gotowi wspierając rekrutację i pracę zdalną – komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.

Fot. fauxels /Pexels

Wyzwania wciąż przed nami

Odpowiedzi respondentów pokazują, że mają oni świadomość słodko-gorzkiej sytuacji na rynku pracy. Choć rzadziej niż w kwietniu wyrażają oni obawy przed zwolnieniem czy obniżką pensji, są świadomi możliwości pogorszenia się sytuacji gospodarczej. Aż 55% badanych uważa, że druga fala koronawirusa jesienią może pogłębić kryzys na rynku pracy i utrudnić szukanie nowego miejsca zatrudnienia. Co więcej, tylko co trzeci badany jest przekonany, że rynek pracy ma już za sobą największy kryzys.

Z drugiej jednak strony pracownicy coraz rzadziej obawiają się bezpośredniego przełożenia sytuacji na rynku pracy na ich własne życie. Tezę o „oswojeniu” pandemii w odniesieniu do życia zawodowego przez nich zdają się potwierdzać ich odpowiedzi. Tylko co czwarty respondent przyznaje, że jego obawy o pracę zwiększyły się w stosunku do początku pandemii. Pozostali martwią się mniej lub tak samo, co w marcu czy kwietniu.

Odpowiedzi badanych wyraźnie sygnalizują niejednoznaczność, z jaką można postrzegać obecną kondycję rynku pracy. Niepewność dotycząca przyszłości pandemii przekłada się w tym wypadku na sposoby patrzenia na życie zawodowe.

Sytuacja jaką wprowadził na rynku pracy COVID-19 przypomina nieco sprawdzanie prognoz pogody. Choć mamy coraz więcej źródeł informacji na jej temat, czasem przewidywania po prostu zawodzą. Ta niejasność przejawia się w opiniach respondentów Pracuj.pl. Z jednej strony wykazują się oni pewnym optymizmem w odniesieniu do rynku pracy i osobistej sytuacji. Z drugiej zaś tylko mniejszość uważa, że najgorszy kryzys mamy za sobą. Trudno się temu dziwić, bo nawet wśród ekspertów HR opinie na temat najbliższej przyszłości rynku pracy są podzielone – komentuje Małgorzata Skonieczna, Ekspert ds. Badań Kandydatów w Grupie Pracuj.

Trudności związane z pandemią

Pół roku pandemii uzbroiło wielu pracowników i kandydatów w większą odporność na obawy związane ze zmianami na rynku pracy. Jednocześnie jednak aż 57% respondentów przyznaje, że pandemia spowodowała w ich życiu zawodowym trudności i negatywne doświadczenia związane z pracą – zarówno związane z emocjami, jak i sposobem funkcjonowania firm.

Pandemia odcisnęła swój ślad na życiu zawodowym większości z badanych przez nas użytkowników. Warto zwrócić uwagę na to, że najczęstszą komplikacją, z jaką badani mieli do czynienia jest obawa o swoją przyszłość zawodową w perspektywie 5-10 lat. To znak ostrzegawczy, na który powinni zwrócić szczególną uwagę pracodawcy i regulatorzy rynku pracy – podsumowuje Małgorzata Skonieczna.

 

Źródło: pracuj.pl

Fot. gł.: MockupEditor.com /Pexels