Pracodawca i siła jego marki wciąż działa na kandydatów, ale pandemia COVID-19 zmieniła wiele ich zwyczajów i oczekiwań wobec rekrutacji – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl.

Według raportu 55% Polaków nadal aplikuje o pracę tylko w wybranych firmach. Jednocześnie pracodawca nie jest istotny dla 1/3 badanych osób. Z badań wynika także, że po wybuchu pandemii kandydaci znacznie częściej oczekują w trakcie rekrutacji bezpośredniego spotkania z potencjalnymi przełożonymi niż z rekruterem. Co jeszcze wpływa na wizerunek pracodawców w dobie pandemii?

Dwa światy. Rekrutacja przed i po pandemii

Według danych Pracuj.pl już od maja na rynku pracy można było odnotować regularne wzrosty liczby ofert zatrudnienia. Mimo to zawirowania na rynku pracy znacząco wpłynęły na podejście kandydatów do pracodawców. Z najnowszego raportu Pracuj.pl “Preferowany pracodawca, czyli kto” wynika, że obecnie jedynie 55% respondentów deklaruje, że ma preferowanych pracodawców. Jeszcze na początku marca 2020 taką deklarację złożyło 63% badanych – w wyniku pandemii spadło więc znaczenie preferencji np. na rzecz bezpieczeństwa i szybkości zatrudnienia.

Jakie inne czynniki są brane pod uwagę przez kandydatów przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca pracy? Co przyciąga kandydatów i buduje wśród nich pozytywny wizerunek firmy w nowej rzeczywistości?

Najnowszy raport Pracuj.pl pozwala spojrzeć na te kwestie z perspektywy przed i po wybuchu pandemii.

Pracodawca a benefity

Wyniki raportu pokazują również jak zmieniło się podejście Polaków do benefitów pozapłacowych. Zanotowany w ramach badania spadek o 8% wskazuje, że po pandemii pracodawca musi wykazać się czymś więcej niż tylko karnetem na siłownię. Kandydaci oczekują od swoich przełożonych opieki i wsparcia w trudnym okresie, dlatego bardziej niż na dodatki zwracają uwagę na solidne fundamenty i podstawowe świadczenia oraz reputację firmy na rynku.

Kandydat chętnie pozna szefa

Choć w związku z panującym reżimem sanitarnym wiele narzędzi bezpośredniego kontaktu zostało zastąpionych działaniami online, kandydaci wciąż czekają na możliwość spotkania i rozmowy z pracodawcą. Z badania wynika także, że niezależnie od pandemii najchętniej wybieranym źródłem informacji o ofertach pracy są serwisy rekrutacyjne.
Co ciekawe dziś szukający zatrudnienia mniej chętnie rozmawiają o przyszłej pracy z rekruterem, a najchętniej ze swoim przyszłym bezpośrednim przełożonym. Aż 84% badanych deklaruje, że na spotkaniu rekrutacyjnym najchętniej spotkaliby się z bezpośrednim przełożonym – przed pandemią podobnie mówiło tylko 36% respondentów. Z kolei chęć spotkania z rekruterem deklarowało już w okresie nowej normalności tylko 34% badanych – w marcu było to znacznie więcej, bo 82%. Stanowi to jednocześnie jedną z największych zmian w oczekiwaniach kandydatów z czasów przed i po wybuchu SARS-CoV-19 –

Pracodawca – konkretna oferta i rzeczowa komunikacja

Raport “Preferowany pracodawca, czyli kto” pokazuje również, w jaki sposób kandydaci i aktywni zawodowo Polacy analizują oferty pracy. W obecnej sytuacji najbardziej istotną informacją stały się jasno określone warunki zatrudnienia. Kandydaci oczekują od pracodawców przede wszystkim dokładnych wytycznych co do stawianych im wymagań i oczekiwań. Drugim kryterium jest informacja o wysokości wynagrodzenia proponowanego na danym stanowisku. Oznacza to, że pandemia zmieniła model wartościowania. Kandydaci wybierają oferty od pracodawców, którzy komunikują się przy pomocy konkretów i „twardych danych”.
Nowoczesny, czyli elastyczny i cyfrowy
Badani kandydaci bardzo pozytywnie odnoszą się do pracy zdalnej – mimo niespodziewanego narzucenia tego modelu wielu pracownikom przez okoliczności pandemii. Choć wydawałoby się, że zamiana dotychczasowego benefitu w niekiedy przykrą konieczność może stać się powodem zmniejszenia zainteresowania tą formą pracy, wyniki badania przedstawiają się zupełnie inaczej. Przejście na zdalny model wciąż jest wysoko punktowaną formą pracy, docenianą przez 71% badanych.

W połączeniu z elastycznymi godzinami stanowi ona dzisiaj kluczowy czynnik w określeniu pracodawcy gotowego na współczesne wyzwania. Aż 69% respondentów uznaje stosowanie tych form pracy za wyróżnik nowoczesnego pracodawcy. Wśród innych cech firm określanych tym mianem kandydaci wymienili stosowanie nowoczesnych narzędzi IT (63%) i wysokie wynagrodzenie (58%). Ważne też okazuje się wsparcie pracowników różnych pokoleń (56%) i innowacyjną ofertę produktów i rozwiązań (56%).

Podsumowując:

Marka pracodawcy rzadziej przyciąga kandydatów, niż przed pandemią.
Lokalizacja, branża i wizerunek – to kluczowe kwestie przy wyborze ofert.
Spadła rola benefitów pozapłacowych przy decyzji o wyborze pracodawcy.
Zdecydowana większość badanych uważa pracę zdalną za ważny benefit.
Serwisy rekrutacyjne pozostają najczęstszym źródłem wiedzy o ofertach.
Elastyczność i innowacyjność to wyróżniki najlepszych pracodawców.
Po pandemii kandydaci znacznie częściej chcą spotykać na rozmowach potencjalnych przełożonych niż rekruterów.

Źródło: pracuj.pl