Ruszający właśnie rok akademicki to dla studentów i absolwentów nie tylko start nauki, ale także pierwsze kroki zawodowe. Praca nie jest już niestety na wyciągnięcie ręki. Według analiz Festiwalu Pracy JOBICON w okresie pandemii liczba kierowanych do nich ofert pracy wyraźnie zmalała.

Tymczasem praca i możliwość zdobycia cennych doświadczeń zawodowych to dla studentów kwestia niemal równie ważna, co oferowana pensja. Według ekspertów HR aktywizacja tej grupy w obliczu pandemii jest jednym z głównych wyzwań pracodawców. Jak postrzegają start kariery studenci i absolwenci?

Najważniejsze informacje:

61% studentów i absolwentów wybiera pracę ze względu na zarobki.
Istotne są także możliwości rozwoju (58%), lokalizacja (46%) i branża (44%).
W trakcie pandemii spadła liczba ofert i staży dla studentów i absolwentów.
Niepewność ścieżki kariery i ryzyko porażki to czołowe obawy badanych.
Szansą na znalezienie pracy jest Festiwal Pracy JOBICON online (21-22.10).
Na wydarzeniu oferty pracy zaprezentuje ponad 100 pracodawców.

Rok inny niż inne

1 października rusza nowy rok akademicki. Okoliczność pandemii oznacza dla szkół wyższych hybrydowy model nauczania. Większość z nich zapowiada ograniczanie zajęć prowadzonych w murach uczelni do minimum i szerokie wykorzystanie zajęć online. Studenci będą mieli okazję spotkać się z wykładowcami i znajomymi na żywo. Trudno jednak mówić o pełnym powrocie do tradycyjnego trybu nauczania. Co równie ważne, nowe okoliczności wpływają także na możliwości rozwoju zawodowego zarówno obecnych studentów, jak i absolwentów, którzy niedawno opuścili mury szkół wyższych.

Trudniej o staże i praktyki

Wyraźne spowolnienie rekrutacji przez firmy po wybuchu pandemii dotyczyło całego rynku pracy. Przede wszystkim jednak odbiło się na stażach i praktykach. Na przykład, na Pracuj.pl między styczniem i sierpniem 2020 liczba tego typu ofert spadła rok do roku o 37%. Dla porównania, na całym portalu spadek był wyraźnie niższy, sięgając kilkunastu procent.

Na lekki optymizm pozwalają dane z maja, czerwca i lipca, czyli z czasu po zniesieniu najmocniejszych restrykcji związanych z COVID-19. W tym okresie liczba ofert kierowanych do studentów i absolwentów na portalu sukcesywnie rosła. Pracodawcy odwieszali programy stażowe lub przenosili je do trybu zdalnego, szukano też znów osób na stanowiska juniorskie. Wciąż jednak liczba ofert na polskim rynku była mniejsza niż przed rokiem. W obliczu tych trendów pomoc w spotkaniu się młodych talentów z pracodawcami jest bardzo ważną kwestią – podkreśla Agata Dzierlińska, HR Business Partner w Grupie Pracuj.

Fot. Igor Link / Pixabay

Poszukiwanie pracy w nowej rzeczywistości

Chcąc wyjść naprzeciw nowym potrzebom kandydatów i pracodawców, Grupa Pracuj dokonała transformacji jednego ze swoich flagowych wydarzeń – Festiwalu Pracy JOBICON. Każda z edycji gromadzi kilkanaście tysięcy uczestników i setki pracodawców. Tym razem zespół Pracuj.pl w obliczu pandemii stworzył autorską platformę internetową, na której oferty przedstawi ponad 100 pracodawców. Podczas Festiwalu Pracy JOBICON online 21 i 22 października kandydaci będą mogli za jej pośrednictwem spotkać się indywidualnie z przedstawicielami firm, zapoznać z ofertami pracy, obejrzeć interaktywne profile pracodawców. Platforma umożliwi im także przejść wstępną rozmowę rekrutacyjną oraz wziąć udział w warsztatach i webinariach z ekspertami.

Dzięki formule online rozszerza się także grupa docelowa naszego wydarzenia. Platforma JOBICON daje dostęp do pracodawców kandydatom z całej Polski. Poszerza to także spektrum dostępnych ścieżek kariery, które mogą się rozpocząć lub rozwinąć na JOBICON. Ciekawe możliwości dla siebie mogą znaleźć zarówno osoby na początku kariery zawodowej, jak i bardziej doświadczeni specjaliści. Studenci i absolwenci wciąż pozostają jednak dla nas kluczową grupą uczestników. W kontekście komplikacji, jakie w planach praktyk i staży wprowadziły pierwsze miesiące pandemii, wsparcie ich w poszukiwaniu pracy jest dla nas ważną misją – przekonuje Emilia Dąbrowska, ekspertka Festiwalu Pracy JOBICON online i jego współorganizatorka.

Z okazji wydarzenia organizatorzy przyjrzeli się preferencjom zawodowym i opiniom na temat kariery wśród studentów i absolwentów. Odpowiedzi badanych budują portret ambitnego pokolenia, które jest głodne wiedzy i otwarte na rozwój, ale sygnalizuje wyraźne bariery stojące przed nim na początku drogi zawodowej.

Zarobki i rozwój równie ważne

Jak pokazują badania Festiwalu Pracy JOBICON online, studenci i absolwenci nie skupiają się przy poszukiwaniu pracy wyłącznie na kwestiach finansowych. Potencjalne zarobki pozostają dla nich najważniejszym czynnikiem wyboru pracodawcy. Jednak dla ponad połowy respondentów ważne są także oferowane przez firmę możliwości rozwoju i benefity. Te dwa czynniki pokazują dwie kluczowe motywacje młodych talentów. Praca ma im zapewnić niezależność finansową, ale jednocześnie mają dużą świadomość roli pierwszych doświadczeń dla dalszego przebiegu kariery.

Fot. mohamed Hassan / Pixabay

Otwarta komunikacja popłaca

Eksperci sprawdzili także jakiego obrazu pracodawcy poszukują studenci, gdy przeglądają profile pracodawców, przybliżające charakter i życie firmy. Jak wykazują badania, przeszukując te sekcje kandydaci szczególnie mocno zwracają uwagę na informacje o orientacyjnych zarobkach – robi tak 56% respondentów. Jednocześnie 37% oczekuje, że pracodawca opisze w profilu realne ścieżki rozwoju, na które mogą liczyć. Niewiele mniej studentów i absolwentów poszukuje informacji o ciekawych projektach prowadzonych przez firmę i jej życiu „od kuchni” – czyli o mniej formalnych aspektach działalności.

Pomoc w obliczu niepewności

Chcąc przeanalizować bardziej dogłębnie opinie studentów i absolwentów, eksperci przeprowadzili także tzw. sondę kulturową – badania jakościowe wśród młodych uczestników rynku pracy. Ich głównym obszarem zainteresowania były problemy i wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć rozmówcy na początku kariery.

Najczęstszymi problemami przy wyborze zawodu dla studentów i absolwentów są obawy o szanse na sukces oraz konieczność wyboru jednej określonej ścieżki. Do tego dochodzi niewiedza o tym, jak wejść do wybranej branży, a także natłok sprzecznych informacji dostępnych na rynku. Młodzi zwracają uwagę, że na co dzień brakuje im m.in. rzetelnych testów predyspozycji oraz specjalistycznej wiedzy o pracy w danych branżach. Wszystkie te napięcia kumulują się w obliczu sprzecznych oczekiwań wysyłanych do nich przez otoczenie.

Z jednej strony mówi się im, że ważna jest dobrze płatna praca i firma dająca możliwości awansu. Z drugiej przekonuje się, że kluczem do szczęścia jest podążanie za pasjami i czerpanie satysfakcji z kariery. Dodatkowe napięcie generuje pandemia COVID-19 i zmiany na rynku pracy, które przyniosła. W nowej normalności jeszcze ważniejsze jest, by umożliwiać studentom realne spotkanie z praktykami. Choć wchodzą na rynek pracy w wyjątkowym czasie, to doświadczenie mogą z odpowiednią pomocą przekuć w sukces zawodowy podsumowuje Agata Dzierlińska.

 

Źródło: pracuj.pl

Zdjęcie główne: Igor Link / Pixabay