Tylko niespełna jedna trzecia Polaków jest zadowolona z otrzymywanych obecnie wynagrodzeń. Większość zatrudnionych o pieniądzach rozmawiać nie lubi, jednak pensja to podstawowe kryterium wyboru oferty pracy.

Polacy deklarują, że chcieliby zarabiać więcej, a wyższa pensja jest główną motywacją do poszukiwania nowej pracy. Choć cenią benefity, zamiast nich wolą otrzymać wyższą pensję – nawet, jeśli wysokość podwyżki byłaby niższa od wartości świadczenia pozapłacowego. Dlatego zależy im na znajomości stawek oferowanych przez pracodawców.

Z badań wynika, że otrzymywana pensja zadowala 32% Polaków. Poniżej 50% badanych starało się w ciągu roku o podwyżkę. Tylko 28% pracujących Polaków mówi otwarcie o swoich zarobkach. 71% badanych oczekuje podawania widełek zarobków w ofertach pracy. Tylko 37% respondentów nie ma trudności z negocjacją wysokości płac. Najatrakcyjniejsze benefity dla Polaków to: pakiet medyczny, dodatkowy urlop i ubezpieczenie.

Pieniądze to… nie wszystko?

Znane powiedzenie mówi, że pieniądze to nie wszystko. Mówiąc o pracy, Polacy podkreślają znaczenie relacji, wpływu firmy na otoczenie, możliwości rozwoju, a w czasach COVID-19 – także bezpieczeństwa zatrudnienia. A jednak to właśnie pensja zajmuje od lat zdecydowane pierwsze miejsce na liście priorytetów, branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy.

Czy jednak sami umiemy mówić o pieniądzach i starać się o lepsze warunki zatrudnienia? To pytanie zadali analitycy Pracuj.pl w kolejnej odsłonie badania „Polacy w środowisku pracy”, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie ponad 1000 pracujących Polaków.

O pieniądzach mówimy niechętnie

Polacy mają trudności z rozmawianiem o pieniądzach. Wielu osobom poruszanie kwestii finansowych wydaje się niezręczne, nawet w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę. Powiedzenie „dżentelmeni i damy nie rozmawiają o pieniądzach” jest więc wciąż aktualne. Tylko 28% spośród ankietowanych osób przyznało, że dzielą się informacjami na temat zarobków z innymi. Trudno się więc dziwić, że tylko połowa respondentów (49,5%) ma w swojej opinii wiedzę, jak na tle konkurencji wypadają ich zarobki.

Polacy mają także kłopot z rozmowami w sprawie wynagrodzenia – negocjowaniem warunków i wysokości pensji. Tylko nieco ponad jedna trzecia badanych zadeklarowała, że rozmowy o zarobkach z przełożonymi nie stanowią dla nich problemu. Efekt? Mniej niż połowa respondentów (45%) starała się w ubiegłym roku o podwyżkę, a co trzeci (32%) nie robił tego… nigdy.

praca zarobki wynagrodzenie
Fot. Elle Hughes / Pexels

Oczywiście na takie postawy wpływają nie tylko niepewność czy brak branżowej wiedzy, ale także uwarunkowania wewnątrz firm. Tylko połowa zatrudnionych respondentów (50%) uznała, że system wynagrodzeń pracowników obowiązujący w ich miejscu pracy jest jasny i zrozumiały. Natomiast blisko co czwarty (23%) nie zgodził się z tym stwierdzeniem, a 27% nie miało określonego zdania.

Badania dowodzą, że temat wynagrodzeń jest jedną z najbardziej wrażliwych kwestii w miejscu pracy. Rozmowa o wynagrodzeniu wymaga dobrego przygotowania i odwagi ze strony pracownika, a także otwartości ze strony pracodawcy. Skoro system wynagrodzeń pracowników w wielu firmach jest według badanych nieprecyzyjny, dodatkowo potęguje to atmosferę niepewności i utrudnia decyzję o rozmowie z przełożonym. Z drugiej jednak strony ten stan nie musi wynikać tylko z kultury firmy, bo sami badani rzadko są skłonni mówić otwarcie o zarobkach. Pod względem otwartości na rozmowę o wynagrodzeniach obie strony mają przed sobą jeszcze długi proces zmian – mówi Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj.

Zarobki do poprawki? Zbierz argumenty

To zaskakujące dane – szczególnie w świetle innych ustaleń badaczy. Większość badanych Polaków nie jest bowiem zadowolonych ze swojej pensji – jedynie 32% respondentów twierdzi, że obecne wynagrodzenie spełnia ich oczekiwania, a 37% nie zgadza się z tym zdaniem. Dokładnie tyle samo uważa, że zarabia odpowiednio w stosunku do swoich umiejętności i doświadczenia.

Próbując zmienić swoje wynagrodzenie na lepsze, pracownicy powinni dobrze przygotować się do rozmowy z przełożonymi. Bardzo ważny jest wybór momentu, w którym się staramy o podwyżkę, dobry dobór argumentów, a także odpowiednie przemyślenie swoich postulatów.

Powinniśmy pamiętać o ustaleniu przed rozmową konkretnych i możliwie realnych oczekiwań finansowych, a także weryfikacja ich z rynkiem. Przykładowe wynagrodzenia można znaleźć np. na portalach branżowych czy w raportach płacowych. Ponadto powinniśmy się uzbroić w argumenty za naszą podwyżką, np. niedawne osiągnięcia, staż w firmie, przykłady z branży. Oczywiście, że takie przygotowanie nie zawsze zagwarantuje sukces, ale ułatwia nam merytoryczną rozmowę z pracodawcą i zwiększa szanse na osiągnięcie celu – dodaje Konstancja Zyzik.

Widełki w ogłoszeniu – kluczowy atut oferty

Skoro temat finansów jest tak trudny dla wielu pracowników, to może rozwiązaniem jest informowanie przez firmy o widełkach wynagrodzenia już na etapie ofert pracy? Ten pomysł niewątpliwie cieszy się powodzeniem wśród badanych – aż 71% respondentów oczekiwałoby takiego rozwiązania. Taka informacja ułatwia wielu kandydatom podjęcie decyzji o złożeniu aplikacji. Tym bardziej, że, jak wynika z badań, aż 86% Polaków jest otwartych na nowe oferty pracy.

Temat widełek wynagrodzeń jest przedmiotem otwartych dyskusji od wielu lat. W obszarze ich jawności widać stopniową zmianę na lepsze. Na przykład, obecnie udział ogłoszeń z widełkami zarobków na Pracuj.pl jest ponad dwukrotnie wyższy niż jeszcze 2-3 lata temu. Jednocześnie jednak postęp jest wolniejszy, niż spodziewany przez wielu kandydatów, a tego typu ogłoszenia wciąż stanowią zdecydowaną mniejszość.

Często podnoszonym argumentem w dyskusji o jawności wynagrodzeń jest przykład branży IT, w której obserwowana jest stosunkowo duża otwartość komunikacji widełek zarobków, znacznie wyższa od rynkowego standardu. Ten przykład trudno jednak bezpośrednio przenieść na cały rynek pracy. Otwartość komunikacji zarobków przez pracodawców rośnie wraz ze stopniem rywalizacji o kandydatów.

Pensja czy benefity?

O ile wysokość zarobków wciąż jest rzadkością w sytuacji publikacji przez pracodawcy oferty zatrudnienia, to już dodatkowymi świadczeniami i benefitami firmy chwalą się chętnie. Czy jednak kandydaci przykładają do nich dużą wagę? I tak, i nie. Benefity pozapłacowe znalazły się na dość wysokim, 4. miejscu na piramidzie deklarowanych potrzeb. Jednak w rywalizacji z bezpośrednim wynagrodzeniem – zazwyczaj przegrywają, nawet jeśli mają wysoką wartość.

Badacze poprosili respondentów o wybór między benefitami, a podwyżką. Aż 60% osób wybrałoby dodatkowe wynagrodzenie niezależnie od tego, czy oferowany benefit miałby wartość wyższą od kwoty podwyżki. Kolejne 38% respondentów uznało, że wybrałoby „cenniejszy” benefit, ale tylko w sytuacji, gdy pokrywałby się on z ich zainteresowaniami. Tylko 3% ankietowanych wolałoby jakiekolwiek świadczenie pozapłacowe zamiast podwyżki.

pensja
Fot. Moose Photos / Pexels

Nie oznacza to jednak, że Polacy nie cenią sobie benefitów. Respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy świadczenia pozapłacowe, które uważali za najbardziej atrakcyjne. Na pierwszym miejscu znalazły się pakiety medyczne (42% wskazań). Tymczasem takie dodatkowe świadczenia są oferowane tylko w 24% firm. W pierwszej trójce najbardziej pożądanych benefitów znalazły się także dodatkowy płatny urlop (37%) oraz ubezpieczenie na życie (34%). To właśnie ubezpieczenie jest najchętniej oferowanym benefitem dostępnym w miejscach pracy respondentów. Dostęp do tej formy dodatkowych świadczeń wskazała jedna trzecia ankietowanych.

Dyskusja o zarobkach trwa

Pensja i rozmowy o jej wysokości wciąż stanowią w Polsce często sferę tabu. W podejściu do wynagrodzeń widać także wiele paradoksów. Pracownicy chcą znać wysokość wynagrodzeń i mieć dostęp wiedzy o zarobkach współpracowników. Jednak nie są skłonni osobiście dzielić się nimi z innymi, często też obawiają się rozmów o podwyżkach. Z drugiej strony pracodawcy często mówią o atrakcyjnym wynagrodzeniu, ale też zazwyczaj decydują się je ujawnić dopiero na poziomie rozmowy kwalifikacyjnej.

Przyszłość może przynieść wiele rozwiązań w tej kwestii – ostatnio powróciła dyskusja o projekcie Komisji Europejskiej, zakładającym obowiązek publikacji siatki płac przez pracodawców. Niezależnie od dalszych losów tego i innych podobnych projektów, temat wynagrodzeń wciąż będzie budzić duże emocje wśród wszystkich uczestników rynku pracy.

 

Źródło: Pracuj.pl

Fot. gł. cottonbro / Pexels