Minione kilkanaście miesięcy przyniosło znaczące zmiany nie tylko w sposobach pracy, ale także metodach rozwoju zawodowego. Znakiem czasów jest wzrost popularności kursów i szkoleń online – podczas swojej całej kariery brało w nich udział blisko 2/3 Polaków badanych przez Pracuj.pl. Według raportu „Cyfrowa ewolucja kariery” dostęp do tych form edukacji w miejscu pracy stanowi ważny atut pracodawcy dla 62% badanych. Wraz z ekspertami przyglądamy się, jak Polacy postrzegają zawodową naukę online.

Z tekstu dowiesz się, że:

  • 10% pracujących Polaków postrzega negatywnie kursy i szkolenia online.
  • Blisko 2/3 chętniej aplikuje na oferty gwarantujące darmowe szkolenia.
  • 37% respondentów nigdy nie brało w nich udziału w miejscu pracy.
  • 50% badanych wydałoby własne pieniądze na skuteczne kursy online.
  • 1/4 respondentów ceni kursy online niżej niż te prowadzone „na żywo”.

Zdolni do zdalnej wiedzy

W minionych kilkunastu miesiącach spotykaliśmy się często z hasłem „nauka zdalna”. Najczęściej wymieniane było ono w kontekście uczniów i studentów. Tymczasem zyskujące dynamicznie na popularności praca zdalna i hybrydowa sprawiły, że do przestrzeni wirtualnej przeniosły się także różnorodne zawodowe szkolenia. Co więcej, w obliczu panujących pandemicznych obostrzeń kursy online stały się dla części pracowników jedyną dostępną formą zwiększania kwalifikacji. Według raportu firmy ON24, globalne wykorzystanie webinariów do celów szkoleniowych wzrosło w trakcie pandemii aż o 162%.

Jak Polacy postrzegają cyfryzację miejsc pracy w obliczu zmian technologicznych? Przeczytaj raport „Cyfrowa ewolucja kariery”. Wraz ze specjalistami Pracuj.pl przyglądamy się poglądom Polaków na temat kursów i szkoleń online. Sprawdzamy także, jak dostęp do tej formy zdobywania kwalifikacji wpływa na ich opinie o pracodawcach. 

Zawodowa nauka online mile widziana

Szkolenia to po konferencjach biznesowych druga dziedzina, która przeszła ogromną rewolucję. Jak do tej formy nabywania wiedzy odnoszą się badani? 6 na 10 Polaków postrzega pozytywnie szkolenia i kursy online (59%), nieco mniej niż co trzeci ma do nich neutralne podejście (30%), a tylko co dziesiąty odnosi się do nich negatywnie. Co ciekawe, negatywny stosunek występował nieco częściej w najmłodszej grupie wiekowej (18-24) – wyrażało go w niej 16% respondentów.

Kursy i szkolenia online
Jaki jest stosunek do kursów i szkoleń online? | żródło: Pracuj.pl

Do powszechnie wymienianych zalet szkoleń i kursów online, decydujących o ich przeważającej dobrej ocenie, należą m.in. łatwość udziału z dowolnego miejsca czy niewielkie wymogi uczestnictwa – zazwyczaj wystarczy łącze internetowe i dostęp do laptopa/smartfona, znacznie rzadziej – instalacja odpowiedniego oprogramowania. Minusem jest natomiast brak bezpośredniego kontaktu czy relacji z prowadzącym, a także trudności ze skupieniem się na wirtualnym szkoleniu przez część uczestników – utrudnione jest na przykład prowadzenie dialogu czy zadawanie pytań.

Konstancja Zyzik, Menedżerka ds. Pozyskiwania Talentów i Rozwoju Pracowników w Grupie Pracuj zauważa, że w przypadku ewolucji szkoleń i kursów online mamy do czynienia z podobnymi procesami, które obserwujemy w przypadku pracy zdalnej.

Wybuch pandemii koronawirusa i pierwszy lockdown stanowiły duży szok także dla osób odpowiedzialnych za rozwój kompetencji pracowników. Choć przecież jeszcze przed początkiem 2020 żyliśmy w mocno zdigitalizowanym świecie, wielu z działań szkoleniowych nie mogliśmy sobie wyobrazić w formule online. Jednak  ubocznym wynikiem trudnego ćwiczenia, jakim było nagłe przeniesienie wielu firm do pracy zdalnej, okazało się uświadomienie sobie stojących za nią możliwości. Nie inaczej jest w wypadku szkoleń i kursów online. O ile niektóre praktyczne czy specjalistyczne szkolenia wymagają obecności „na miejscu”, o tyle część z nich raczej na trwałe mocniej osadzi się w formie cyfrowej lub hybrydowej – komentuje Konstancja Zyzik.

Szkolenia przyciągają kandydata

O ile jednak ogromny wzrost popularności szkoleń online i webinarów jest faktem, o tyle nadal istnieje spora grupa pracowników, którzy… nigdy nie mieli z nimi do czynienia w pracy. Przyznała się do tego ponad jedna trzecia Polaków (37%) badanych przez Pracuj.pl. Prawidłowością zaobserwowaną przez badaczy był fakt, że udział takich respondentów malał wraz z poziomem wykształcenia. Brak doświadczeń z kursami online deklarowało 54% osób z wykształceniem podstawowym, wśród absolwentów uczelni było ich już tylko 20%.

Szkolenia i kursy online
Stosunek do kursów i szkoleń online | żródło: Pracuj.pl
Szkolenia i kursy online
Stosunek do kursów i szkoleń online | żródło: Pracuj.pl

Kursy i szkolenia online – hit czy kit?

Brak szkoleń online i webinariów w części firm, deklarowany przez badanych Polaków, może być problemem w przypadku procesów rekrutacyjnych. Dostęp do darmowych form doskonalenia kompetencji zawodowych online jest bowiem ważnym atutem pracodawcy dla większości kandydatów. 62% z nich przyznaje, że informacja o gwarantowaniu pracownikom przez firmę szkoleń i kursów online dodatkowo zachęciłaby ich do wzięcia udziału rekrutacji. To zachęcający atut pracodawcy szczególnie dla respondentów w wieku 25-34 lat, a także osób z wykształceniem wyższym – wśród obu grup 69% byłoby bardziej chętne do aplikowania, jeśli firma gwarantowałaby im dostęp do darmowych szkoleń i kursów.

Wraz z dojrzewaniem rynku pracy kandydaci w Polsce coraz uważniej przyglądają się ofercie benefitów, jaką przedstawiają im potencjalni pracodawcy. Przytaczane często owocowe czwartki czy karty na siłownię wciąż potrafią być interesującym elementem oferty, ale osoby szukające pracy coraz częściej weryfikują, czy nowe miejsce da im możliwości rozwoju zawodowego. Dlatego kursy i szkolenia online stają się coraz częściej cenionym benefitem. Dzięki nowym doświadczeniom i nabytej sprawności w prowadzeniu nauki zdalnej przez firmy, przed pracownikami otwiera się wiele nowych możliwości. Pracodawcy to dostrzegają. Oczywiście część z nich już przed pandemią dysponowało dostępem do rozbudowanych platform szkoleniowych, ale procesy popularyzacji nauki online w ostatnich kilkunastu miesiącach przyspieszyły – komentuje Konstancja Zyzik.

szkolenia i kursy online
Stosunek do kursów i szkoleń online | żródło: Pracuj.pl

Chętniej płacimy czasem, rzadziej – pieniędzmi

Każde szkolenie lub kurs wymaga zaangażowania i poświęcenia czasu. Pracownicy muszą zrobić sobie przerwę od codziennych obowiązków, wyrwać z kalendarza kilka godzin, czego ceną często jest spiętrzenie spraw do załatwienia. Większość z nich zdaje sobie jednak sprawę, że systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest konieczne w dzisiejszych czasach. 61% badanych uważa, że szkolenia i kursy online są dobrą formą podnoszenia swoich kompetencji, a tylko co czwarty (25%) uważał je za mniej wartościowe od szkoleń „na żywo”.

Jak te deklaracje przekładają się jednak na gotowość do poświęceń? Jak wynika z badań 65% respondentów byłoby skłonnych poświęcić swój prywatny czas na kurs online, gdyby przyniósł im większe szanse na lepszą pracę. Badani wyraźnie rzadziej byli natomiast skłonni na wydanie prywatnych pieniędzy na taki kurs – taką deklarację składał równo co drugi badany. Co interesujące, gotowość do ponoszenia kosztu czasu i pieniędzy za takie szkolenia deklarowali najrzadziej… najmłodsi badani (18-24 lata) – choć różnice między grupami nie były bardzo wysokie i wynosiły po kilka procent.

Nowa wiedza w cyfrowym otoczeniu

Raport Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja kariery pokazuje, jak intensywnie zmienia się otoczenie zawodowe Polaków w obliczu postępu technologii. Rosnąca popularność i znaczenie kursów i szkoleń online to kolejny z wielu aspektów nabywania przez pracowników kompetencji cyfrowych. Natomiast w przypadku firm – tworzenia bardziej elastycznych, nowoczesnych miejsc pracy dostosowanych do nowych stylów wykonywania zadań przez zespoły.

Istotną rzecz zauważył w komentarzu do raportu Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl. Wokół nas wciąż toczy się debata o kompetencjach cyfrowych Polaków, wykraczająca poza ściśle rozumianą branżę nowych technologii. Kursy i szkolenia online mogą być bardzo ważnym motorem budowy społeczeństwa posiadającego kompetencje przyszłości.

Jeśli chcecie poznać inne aspekty wpływające na cyfrowe środowisko pracy? Poznajcie raport „Cyfrowa ewolucja kariery”. Raport oparty został na wynikach badania przeprowadzonego w styczniu 2021 przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl. Badanie zostało przeprowadzono metodą CAWI (profesjonalnego formularza internetowego). Próba objęła 1051 osób w wieku 18-65 lat.

Źródło: Pracuj.pl | photo: Photo by Austin Distel on Unsplash