Podhalanie to tytuł wystawy przybliżającej życie i kulturę mieszkańców Podhala – regionu usytuowanego na południu Polski w górskiej kotlinie pomiędzy pasmem Tatr i Gorców.

Ideą przyświecającą wystawie było ukazanie kultury Górali Podhalańskich i procesu kształtowania się ich tożsamości w ścisłym powiązaniu ze środowiskiem naturalnym, czyli przestrzenią Tatr. Nie pominięto przy tym uwarunkowań historycznych, gospodarczych i społecznych. Narrację wystawienniczą oparto przede wszystkim na wypowiedziach i opowieściach samych górali. Oddanie głosu mieszkańcom regionu pozwoliło przybliżyć ich sposób widzenia i oswajania otaczającej rzeczywistości. Ukazano ich stosunek do świata kultury i natury oraz do ludzi – zarówno miejscowych, jak i przybyszów z zewnątrz.

Równoległym środkiem przekazu jest materiał ilustracyjny. Na wystawie możemy zobaczyć fotografie archiwalne i współczesne, w tym autorstwa Jacka Poremby, jednego z czołowych polskich fotografów portretowych. Wystawa została skonstruowana z 10 bloków tematycznych, wzajemnie ze sobą korespondujących. Autorki tekstu wystawy starają się ująć niezwykle rozległy temat kultury podhalańskiej i tożsamości.

Wystawę promuje kilka przepięknych grafik, które tu prezentujemy. Mamy nadzieję, że przy okazji wizyty w Tatrach nie zapomnicie o odwiedzeniu tej wystawy. Wystawę można zobaczyć na terenie fundamentów dawnego dworu w Kuźnicach.

Projekt zrealizowano w ramach Międzynarodowego Programu „Człowiek i Biosfera” (Man and Biosphere, UNESCO). Patronat naukowy nad wystawą objął Polski Instytut Antropologii. Organizatorem wystawy Podhalanie jest Tatrzański Park Narodowy.

Źródło: mat. prasowe TPN