Zmieniająca się sytuacja pandemiczna to dodatkowe wyzwanie dla pracujących rodziców – także tych wykonujących obowiązki zdalnie. Szczególną uwagę opinii publicznej przyciąga obecnie możliwość dalszego ograniczenia działania szkół i przedszkoli.

Po przeniesieniu od 17 października do trybu hybrydowego lub zdalnego liceów i szkół wyższych zastanawiamy się, czy będziemy mieć do czynienia z kolejnym lockdownem szkół podstawowych i przedszkoli. 2/3 rodziców pracujących zdalnie już pod koniec września uważało, że zamknięcie placówek edukacyjnych byłoby dla nich znaczącą komplikacją. Z jakimi jeszcze wyzwaniami muszą mierzyć się obecnie rodzice?

Szkoły: ulga i obawa rodziców

Pandemia wywarła ogromny wpływ na życie zawodowe Polaków. Jedną z bardziej doświadczonych z tego powodu grup stali się rodzice. Praca zdalna w wielu przypadkach umożliwiła im połączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi, które zwłaszcza w okresie lockdownu przez wiele tygodni były zmuszone do przejścia w tryb nauczania zdalnego. Stała obecność dzieci w domu, konieczność pomocy w nauce, zapewnienie im dostępu do urządzeń połączonych z Internetem, a wreszcie organizowanie czasu wolnego spowodowało jednak, że tuż po wybuchu pandemii pracujący rodzice stanęli przed bardzo dużym wyzwaniem.

Wraz z postępem pandemii na jesieni część wyzwań rodziców powraca. Od 17 października 2020 szkoły średnie i wyższe w Polsce przeszły w tryb nauczania hybrydowego lub w pełni zdalnego. Istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższych tygodniach dołączą do nich także przedszkola i szkoły podstawowe, co może być dużym wyzwaniem dla pracujących rodziców.

Fot. Ketut Subiyanto / Pexels

Skalę rodzonych przez taką sytuację trudności pokazywały kwietniowe badania Pracuj.pl, zgodnie z którymi rodzice na początku pandemii charakteryzowali się szczególnym napięciem między życiem prywatnym i zawodowym.

Nic więc dziwnego, że we wrześniu br. aż dwie trzecie rodziców pracujących zdalnie badanych przez Pracuj.pl przyznało, że otwarcie placówek edukacyjnych było dla nich dużym ułatwieniem. Czas obecności dzieci w szkole łatwiej poświęcić na pracę. Jednocześnie jednak dwie trzecie rodziców obawiało się powrotu do sytuacji sprzed wakacji, gdy zamknięto przedszkola i szkoły.

Pracodawcy ze zrozumieniem

Przepytani przez Pracuj.pl rodzice przyznają, że łączenie pracy zdalnej z opieką nad dziećmi jest bardzo wymagające, a wręcz trudne. Ich zdaniem łatwiej w tej sytuacji mają osoby bezdzietne, które mają mniej obowiązków domowych. W okresie pandemii opiekunowie pracujący zdalnie przyznają, że częściej niż przed jej wybuchem zmuszeni są do pracowania w niestandardowych godzinach. Często pracują wcześnie rano, wieczorem lub w nocy, a więc w czasie, gdy dzieci im nie przeszkadzają.

Na szczęście, jak wynika z raportu Pracuj.pl, zdecydowana większość rodziców przyznaje, że przełożeni rozumieją niełatwą sytuację w jakiej się znaleźli. Są wyrozumiali i zdają sobie sprawę, że wykonywanie obowiązków zawodowych w domu z jednoczesnym opiekowaniem się dziećmi jest trudne.

Bohaterowie dnia codziennego

Analizując wyniki badań z września, nie da się nie zauważyć ich podobieństwa do wyników badań przeprowadzonych wiosną. Respondenci nadal przyznają, że mierzą się z trudnościami. Wielu z nich zaczyna jednak dostrzegać pozytywne zmiany, jakie zaszły w ostatnich miesiącach.

Fot. Gustavo Fring / Pexels

Z badań Pracuj.pl przeprowadzonych w kwietniu i wrześniu wyłania się obraz rodziców jako grupy szczególnie dotkniętej trudnościami łączonymi tradycyjnie z wykonywaniem pracy zdalnej. Zaliczały się do nich m.in. praca po godzinach czy trudności z koncentracją i pogodzeniem życia zawodowego i rodzinnego. Jako rodzic kilkulatków sam doświadczyłem, że stała obecność wszystkich domowników w miejscu tzw. home office nie sprzyja wykonywaniu zdań. To doświadczenie, które jest wspólne dla milionów pracowników w Polsce – podsumowuje Łukasz Marciniak, Dyrektor Sprzedaży w eRecruiter.

Po kwietniowych badaniach praca zdalna rodziców przypominała na początku pandemii przede wszystkim adaptację do zupełnie nowego miejsca pracy. Grupa ta w wielu wypadkach bardzo dobrze przystosowała się do nowych warunków, ale wciąż musi się mierzyć z wieloma napięciami. Pandemia koronawirusa rodzi potencjalne ryzyko przynajmniej częściowego zamknięcia kolejnych szkół podstawowych i przedszkoli. Warto śledzić uważnie opinie i postawy rodziców związane z tym ryzykiem i stojącymi przed nimi wyzwaniami.

Źródło: Pracuj.pl

Fot. gł. Yan / Pexels