Perseidy, czyli rój meteorów to jedna z największych atrakcji sierpniowych nocy.

Grupy meteorów, czyli Perseidy, na niebie widoczne są niemal każdej sierpniowej nocy. W najbliższym czasie będziemy mogli oglądać nawet do stu spadających gwiazd na godzinę.
Perseidy 2020, czyli noc spadających gwiazd już niedługo. Deszcz meteorów będzie najlepiej widoczny w Polsce nad ranem 12 sierpnia oraz w nocy z 12 na 13 sierpnia. Czas więc pomyśleć o marzeniach do spełnienia.

Perseidy fascynują od 2000 lat

Perseidy należą do najbardziej znanych rojów. Ich obserwacja trwa od niemal 2000 lat. Taką sławę zawdzięczają sobie między innymi za sprawą wysokiej aktywności oraz dobrych warunków do ich obserwacji. Deszcz meteorów z roju Perseidów pochodzi od komety Swift-Tuttle należącej do grupy komet typu Halleya, której okres obiegu wynosi 133 lata. Kometa ta została po raz pierwszy zaobserwowana w 1862 roku.
Spadające gwiazdy w średniowieczu nazywano łzami świętego Wawrzyńca, który słynął z pomagania biednym i rozdawania pieniędzy. Stąd też wywodzi się zwyczaj liczenia spadających gwiazd.

 

Photo by Prokhor Minin on Unsplash

Gdzie szukać Perseidów?

Meteorów z tego roju możemy wypatrywać wieczorową porą na północno-wschodnim horyzoncie. Radiant (miejsce, z którego rozbiegają się meteory) znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza.
Jeśli chcemy obserwować zjawisko deszczu Perseidów najlepiej zrobić to poza miastem, gdzie nie ma źródeł światła, które odbijają się na niebie (latarnie uliczne, duże neony itp.). Nie są potrzebne żadne dodatkowe sprzęty, gdyż spadające gwiazdy można dostrzec gołym okiem.

Nie zaszkodzi jednak zabrać ze sobą lornetki – wówczas widok będzie na pewno jeszcze bardziej dokładny. Przydać się może także aparat fotograficzny – warto zawsze uwiecznić ten rzadko spotykany widok.
W tym roku podczas obserwacji nie będzie przeszkadzał nam znacząco Księżyc, ponieważ znajduje się w ostatniej kwadrze! Zanosi się więc na bardzo dobre warunki.

W tym roku Centrum Nauki Kopernik organizuje NOC SPADAJĄCYCH GWIAZD ONLINE.

Photo by Michał Mancewicz on Unsplash

Czym różnią się meteory i meteoryty?

Dla mniej wtajemniczonych w arkana astronomii Centrum Nauki Kopernik wyjaśnia tę różnicę. Meteor i meteoryt to ten sam obiekt, tylko w różnych stanach.
Meteor jest to świetlny ślad, który pojawia się na niebie, po meteoroidzie spalającym się w górnych warstwach atmosfery ziemskiej. Zwyczajowo zjawisko jakim jest meteor, nazywane jest spadającą gwiazdą. Gdy pojawia się większa liczba takich śladów, mamy do czynienia z tzw. deszczem meteorów.
Meteoryt z kolei to meteoroid, który nie ulega całkowitemu spaleniu w atmosferze ziemskiej i osiąga powierzchnię Ziemi. Jest to niewielkich rozmiarów ciało, które porusza się po orbicie wokół Słońca. Najsłynniejszy meteoryt, który spadł na Ziemię w 1908 roku to meteoryt tunguski.