Aktywność fizyczna w Polsce i w Europie 

Moda na sport trwa, ale Polacy wciąż pozostają jednym z najmniej aktywnych społeczeństw w Unii Europejskiej!  Co trzeci mieszkaniec naszego kraju nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej……