Puszcza Kampinoska – rowerem lub pieszo

W pradolinie Wisły na północny zachód od Warszawy leży Puszcza Kampinoska i utworzony w 1959 roku Kampinoski Park Narodowy. W 2000 roku wraz z otuliną…