Rok na rynku pracy z COVID-19

Mija rok od pojawienia się koronawirusa w Polsce. Jak pracownicy i kandydaci postrzegają rynek pracy po 12 miesiącach „nowej normalności”? Jak ich postawy zmieniały się…