Firmowe spotkania online – hit czy kit?

Spotkania online i telekonferencje stały się elementem zawodowej codzienności wielu Polaków. Uczestniczyło w nich w pracy podczas pandemii aż 67% zatrudnionych. Większość badanych ocenia wirtualne…