Presja dostępności podczas pracy zdalnej

Aż 30% europejskich pracowników odczuwa, że presja pracodawcy związana z oczekiwaniem dużo większej dostępności zdecydowanie zwiększyła się podczas pracy on-line.  42% z nich przyznaje, że…