Jakie są polskie kobiety?

Nie sposób jednym słowem odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Polskie kobiety oraz ich sposób postrzegania świata i siebie stały się przedmiotem zainteresowania agencji badawczej Mobile…