UPDATE: Noc Księgarń 2020

Aktualizacja – COVID-19: Ze względu na utrudnione warunki zachowania dystansu podczas wydarzeń plenerowych odwołane zostają wszystkie wydarzenia plenerowe, w tym spacery (Lublin, Warszawa, Gdańsk, Kraków)….