Amatorzy sztuki nieprofesjonalnej nie mogą przepuścić tej okazji! Od 16 listopada w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie można zwiedzać wystawę monograficzną Nikifora, jednego z najbardziej znanych w świecie malarzy naiwnych.

Nowa wystawa w Państwowym Muzeum Etnograficznym

Na ekspozycji zobaczymy ponad 130 dzieł Nikifora pochodzących z kolekcji własnej Państwowego Muzeum EtnograficznegoWystawa “Nikifor. Malarz nad malarzami” przedstawia przekrojowo dorobek artysty i obejmuje wszystkie podejmowane przez malarza tematy: pejzaż, architekturę miejską i fantastyczną, dworce kolejowe, wnętrza świątyń i sklepów, a także postacie świętych.

nowa wystawa w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
mat. prasowe

Obok obrazów z kolekcji własnej PME, na wystawie „Nikifor. Malarz nad malarzami” zaprezentowano także dzieła z kolekcji Alfonsa Karnego, które zostały wybrane przez niego osobiście podczas wizyty. Ich niebywałą zaletą jest stosunkowo rzadka ekspozycja. Dzieła te zachowały, więc niepowtarzalną „nikiforową” barwę. Jej wyjątkowość polega na niebywałej głębi, gdzie stonowane barwy przenikają się, a zestawienie odcieni jest niespotykane. Barwa daje wrażenie jakby obrazy malowane były wczoraj.

Wystawa “Nikifor. Malarz nad malarzami’

Fenomen sztuki Nikifora objawia się w niezwykłej wrażliwości na kolor, umiejętności wydobycia najsubtelniejszych odcieni, intuicji pozwalającej na osiąganie efektu świetlistości i blasku. Artysta całe życie malował bliskie i znane mu tematy, które można przekrojowo podziwiać na wystawie. Dekorował siłą swojej fantazji, tworząc nierealistyczne budowle, pomniki czy niosące uspokojenie pejzaże.

Wśród nich między innymi rodzinna Krynica z jej budynkami zdrojowymi, stylowymi willami oraz wnętrzami świątyń różnych wyznań. Ponadto stacje kolejowe, które mijał podczas licznych podróży w pociągach oraz budynki i budowle odwiedzanych miast.

Nikifor – Epifaniusz Drowniak urodził się w 1895 roku Krynicy. Był Łemkiem, synem ubogiej głuchoniemej kobiety. Zwracano się do niego Nikifor, sam też tak o sobie mówił i tak podpisywał swoje obrazy. Był niewielkiego wzrostu, wątłego zdrowia, słabo słyszący i niewyraźnie mówiący. Samotny, żyjący na marginesie społeczeństwa, często bez środków do życia. Jednocześnie miał ogromny hart ducha, siłę przetrwania i realizowania swojego postanowienia, że zostanie malarzem.

W 1930 roku pracami Nikifora zainteresował się lwowski artysta Roman Turyn, a także malarze z kręgu Komitetu Paryskiego. Już w 1931 roku zorganizowano we Lwowie artyście wystawę, a w kolejnym roku prace Nikifora pokazano na zbiorowej wystawie w Paryżu.

agencja marketingowa

Ze względu na wymogi konserwacyjne dzieła Nikifora można oglądać jedynie przez trzy miesiące do 27 lutego 2022 roku w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Zwiedzanie wystawy jest również dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących. Na stronie internetowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie opublikowano audiodeskrypcje prezentujące wystawę i obiekty. Audioprzewodniki do wystawy znajdziecie na stronie www: https://ethnomuseum.pl/wystawy/nikifor-malarz-nad-malarzami/

________

źródło: Informacja prasowa | fot. PME